AB Vänersborgsbostäder

AB Vänersborgsbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Vänersborg. Fastighetsbeståndet består av drygt 3200 lägenheter med 5600 hyresgäster.

 

Bolagets miljöpolicy innefattar ett krav på att miljöklassade bränslen och fordon ska prioriteras. Av bolagets 46 fordon är idag 11 stycken elbilar.

I takt med att fordonen byts ut kommer vi att:

1. Överväga om fordonet behövs.
2. Välja ett fossilfritt alternativ.