Ett åtagande för en fossilfri gränsregion

Kommunernas åtagande

Fyrbodal, Østfold och Follo arbetar för att bli en världsledande gränsregion vad gäller användandet av el- och biogasfordon.

Detta kräver norsk elfordonsexpertis och västsvensk biogaserfarenhet. Det kräver utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur. Det krävs att kommunerna väljer bland annat el- och biogasbilar framför fordon med fossila utsläpp. Självklart ska biogasandelen vara hög i bränslet, och elen ursprungs- eller miljömärkt.

Våra kommuner ligger i glesbygd, eller i mindre tätorter. Här ställs speciella krav på mobiliteten, där personliga transportmedel ofta handlar om en blandning av bil och kollektiva transportmedel, samt it-lösningar som underlättar distansarbete.

Kommunerna har en strategisk roll i den hållbara utvecklingen. Men vi behöver nationella initiativ, gärna i samverkan mellan två så nära knutna länder som Sverige och Norge. Vi, i vår kommun, vill bidra till att nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 i Sverige och Norge.

Vi kommer att driva på arbetet lokalt och regionalt genom att;

  • delta i gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
  • aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi satsar även på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.
  • utöver drivmedel och fordon arbetar vi aktivt med beteendefrågan för en hållbar mobilitet.
  • vi fokuserar på det lokala och regionala näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ger affärsnytta.
Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.