Vilka roller kan vi i kommunerna ta för utbyggnad av laddinfrastrukturen

Andelen laddbara fordon bara ökar. Senaste året har antalet laddbara bilar ökat med 54% i Sverige. Det ställer krav på laddinfrastrukturen i landet. I Fyrbodalsregionen har vi satt målet att uppnå 500 fler laddpunkter innan 2021. Hur gör vi?

Att veta vilka roller kommunen kan och eventuellt bör ta för att säkerställa och införa laddinfrastruktur kan vara en utmaning. Utmaningen berör ofta olika funktioner i kommunen. Som samhällsplanerare, arbetsgivare, fastighetsägare eller för att främja turism och näringslivsutveckling. Vilka laddaktörer kan man samverka med och var finner man dessa? Vem står för installation och underhåll? Hur kan laddinfrastuktur påverka besöksnäringen och näringslivet?

Det finns många aspekter att reflektera kring och vi vill därför bjuda in till en eftermiddag där vi erbjuder ett program med sakkunskap och dialog. Ett tillfälle för ett gemensamt utbyte av kunskap, behov, utmaningar och lösningar.

Vi har bland annat medverkande från Uddevalla Energi AB, Power Circle och Klimat 2030, IVL Svenska miljöinstitutet som med sin expertkunskap, tillsammans med oss från Fyrbodals kommunalförbund, kommer att tydliggöra roller som Fyrbodals medlemskommuner kan ta på sig.

Detaljerat program kommer i augusti – men boka gärna dagen redan nu.

 

Arrangerat av:
• Fyrbodals kommunalförbund, Fossilfri gränsregion 2030
• Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Till inbjudna:
Upphandlingschefer/motsvarande, fordonsansvariga, samhällsplanerare, näringslivsutvecklare, Energi- och klimatrådgivare och miljöstrateger/motsvarande

När: Torsdag 5 september 14.00-16.00

Plats: Webbinarium,
med möjlighet att närvara på Högskolan Väst, Trollhättan

Info:
Lars Nejstgaard
Projektledare Fossilfri Gränsregion 2030. Fyrbodals kommunalförbund
lars.nejstgaard@fyrbodal.se

Angelica Rennerfelt
Bitr. projektledare Fossilfri Gränsregion 2030. Fyrbodals kommunalförbund
angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.