Vilka olika roller kan kommuner ta vid uppbyggandet av laddinfrastruktur för fordon?

Andelen laddbara fordon bara ökar. Senaste året har antalet laddbara bilar ökat med 54% i Sverige. Det ställer krav på laddinfrastrukturen i landet. I Fyrbodalsregionen har vi satt målet att uppnå 500 fler laddpunkter innan 2021. Hur gör vi?

Att veta vilka roller kommunen kan och eventuellt bör ta för att säkerställa och införa laddinfrastruktur kan vara en utmaning. Utmaningen berör ofta olika funktioner i kommunen. Som samhällsplanerare, arbetsgivare, fastighetsägare eller för att främja turism och näringslivsutveckling. Vilka laddaktörer kan man samverka med och var finner man dessa? Vem står för installation och underhåll? Hur kan laddinfrastuktur påverka besöksnäringen och näringslivet?

Det finns många aspekter att reflektera kring och vi vill därför bjuda in till en eftermiddag där vi erbjuder ett program med sakkunskap och dialog. Ett tillfälle för ett gemensamt utbyte av kunskap, behov, utmaningar och lösningar.

Program:

14:00 Inledning och behov – varför är vi här idag? Fyrbodals kommunalförbund

14:15 Vad kan västsvenska kommuner göra för att stödja övergången till elektrifierade transporter? Mats-Ola Larsson, miljöspecialist på IVL Svenska Miljöinstitutet och samordnare för Hållbara Transporter inom Klimat 2030.

14:40 Vilka aktörer och tjänster är centrala när man ska upprätta en laddinfrastruktur? Daniel Kulin, Sakkunnig E-mobility, Power Circle

15:05 Exempel från Norge – Hur har Moss Kommune arbetat med att bygga upp laddinfrastruktur Cecilie Kildal, Rådvigare, Moss Kommune

15:30 Hur ett kommunalt energibolag arbetar Fredrik Jostby, marknadschef Uddevalla Energi

15:50 Avslut Fyrbodals Kommunalförbund

 

Teknisk information inför webbinariet:

Vi kommer att använda oss av ett system som heter LifeSize. Det bästa sättet att koppla upp sig på är via webbläsaren Google Chrome. Deltag via denna länk https://call.lifesizecloud.com/519186  Där ansluter ni er till mötet som gäster.

Till er som har laddat ner LifeSize app, anslut er via koden – 519186

Under mötet kommer frågor att ställas via webbläsaren. Vi kommer använda oss av hemsidan menti.com där ni i starten av webbinariet kommer att få tillgång till en kod. Den koden använder ni för att komma in i ett webbaserat forum där alla frågor under webbinariet kan ställas. Ni kommer få en kort introduktion i detta på början av webbinariet.

Koppla gärna upp er i god tid inför kl 14!

 

Info:

Lars Nejstgaard, projektledare Fossilfri Gränsregion 2030. Fyrbodals kommunalförbund

lars.nejstgaard@fyrbodal.se, 073-856 41 55

Angelica Rennerfelt, bitr. projektledare Fossilfri Gränsregion 2030. Fyrbodals kommunalförbund

angelica.rennerfelt@fyrbodal.se, 073-856 41 56

 

Arrangerat av:

Fyrbodals kommunalförbund, Fossilfri gränsregion 2030

och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

 

Fossilfri Gränsregion 2030 finansieras av:

Interreg Sverige – Norge och

Västra Götalandregionen

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.