Kommunal samordnad varudistribution – kompetensutveckling och stöd i beslut

Fyrbodals kommunalförbund inbjuder tillsammans med Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution till ett informationsmöte för gratis kompetensutveckling och stöd i utredning inför beslut om kommunal samordnad varudistribution.

Nationellt centrum drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne med finansiering från Energimyndigheten. Inom det nationella centrumet finns många års erfarenhet av att införa, driva och utveckla samordnad varudistribution i svenska kommuner.

Informationsmötet arrangeras som en del av projektet Fossilfri Gränsregion 2030. Syftet med informationsmötet är att höra mer om den kompetensutveckling och det stöd som Nationellt centrum kan erbjuda Fyrbodals medlemskommuner (se bifogad kursinformation).

Under mötet får ni som kommuner även möjlighet att ställa frågor och diskutera kommunal samlastning med centrumets expert.

 

Program

13:00 Välkomna och introduktion av informationsmötet. Fyrbodals kommunalförbund

13:15  Presentation av Nationellt centrum för samordnad varudistribution och det nationella kommunnätverket

  • Introduktion till kommunal samordnad varudistribution
  • Nuläge i Sveriges kommuner
  • Drivkrafter för samordnad varudistribution
  • Erbjudande om kompetensutveckling – kursinnehåll. Olof Moen, Energikontor Sydost, forskningsledare på Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

14:00  Paus

14:15  Frågor och diskussion

14:50  Avrundning och nästa steg Fyrbodals kommunalförbund

 

Till inbjudna:

Upphandlare, ekonomichefer, kostchefer, klimat- och energirådgivare, miljöstrateger, näringslivsutvecklare, fordonsansvariga i Fyrbodalskommunerna och Säffle kommun

 

När: Måndag 9 september, 13.00 -15.00

Plats: Tingshuset, Landsvägsgatan 52, 464 31 Mellerud

Anmälan: Senast 190904 – anmäl dig här

 

Kontakt:

Angelica Rennerfelt

angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

mob. +46-(0)73-856 41 56

 

Karin Stenlund.

karin.stenlund@fyrbodal.se

mob. +46 (0)70-394 48 39

 

Arrangerat av:

Fyrbodals kommunalförbund, Fossilfri gränsregion 2030 i samarbete

med Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

 

Fossilfri Gränsregion 2030 finansieras av:

Interreg Sverige – Norge och Västra Götalandregionen

 

Ytterligare info om samlastning

Vad är innebär samordnad varudistribution för kommunen?

Samordnad varudistribution innebär att kommunens varor levereras till en distributionscentral (DC), istället som i dagsläget med fri leverns där transporten ingår som en del i varans pris. På en DC samlastas de olika leverantörernas gods för att sedan distribueras med ett gemensamt fordon till kommunens mottagande enheter.

Varan och transporten skiljs därmed i två separata upphandlingar. Kommunen tar över ansvaret för varorna från det att de anländer till distributionscentralen och kan sedan styra över vidaretransport till kök och andra enheter.

 

Samordnad varudistribution är en möjliggörare för lokala leverantörer och producenter

2016 visade en undersökning bland samtliga Skånes 33 kommuner, som Länsstyrelsen Skåne genomförde, att miljöfrågan var den starkaste drivkraften bakom att arbeta med samordnad varudistribution.

En nästan lika stor drivkraft var att öka andelen lokala leverantörer i kommunens upphandlingar. Transporten utgör det största hindret för små och lokala producenter att lämna anbud, och många kommuner med samordnad varudistribution har mångdubblat antalet leverantörer av livsmedel.

En tredje drivkraft var det ekonomiska incitamentet, att öka kontroll och uppföljning av inköpsprocessen där lösningen utgörs av e-handel, hand i hand med samordnad varudistribution. Färre tunga fordon på vägarna leder också till bättre trafiksäkerhet, inte minst på skolgårdar.

 

Samordnad varudistribution finns redan i 40 svenska kommuner

En kommun som inför samordnad varudistribution behöver göra flera val, bland annat kring vilket ansvar man skall ta för logistiken och förändringar i upphandlings- och inköpsprocesser. Det handlar om att välja den affärsmodell för samordnad varudistribution som passar den egna kommunen. Drygt 40 av Sveriges kommuner har infört samordnad varudistribution.

Resultat framtagna av Nationellt Centrum visar att kommunens varuleveranser kan minska med 60–80 procent, med motsvarande minskning av trafikarbete och utsläpp som följd.

Läs mer på http://www.samordnadvarudistribution.com/

Se även en film om kommunal samordnad varudistribution här

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.