Hur ställer vi om till fossilfria godstransporter på väg?

Sveriges riksdag har beslutat att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Mot bakgrund av detta vill vi bjuda in dig som arbetar med logistik och godstransport samt inköp av dessa för att ta del i ett förmiddagsseminarium på Lindholmen Science Park i Göteborg som adresserar hur vi gemensamt kan nå målen.

Förmiddagen kommer bjuda på ett flertal intressanta presentationer och inblickar från bland annat Triple F, IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo Trucks, Scania, DHL, drivmedelsleverantörer samt transportköpare. Ni kommer få ökad förståelse för trender inom transportinköp, tillgänglig teknik, drivmedelsutveckling och hur åkerierna agerar.

Ni finner den detaljerade agendan under flik “Agenda”

Antalet platser är begränsat så anmäl er redan idag, dock senast den 3 september. Eventet är kostnadsfritt och möjliggörs genom stöd från Västra Götalandsregionen.

Med vänlig hälsning
CLOSER och GREAT

 

CLOSER
CLOSER är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. Resultaten från vårt arbete är nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. CLOSER utgörs av totalt cirka 50 partners från näringsliv, samhälle och akademi.

GREAT
Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.