Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte

Det er viktig å være oppdatert på mulighetene som finnes – det gir deg valg.

Klima Østfold og Klimapartnere inviterer derfor til et felles seminar vi har kalt «Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte: Fra elvarebiler til tungtransport».

Målgruppe: Transportbedrifter, bedrifter og offentlige aktører som har egen nyttetransport eller bestiller nyttetransport.På seminaret vil du få presentert alternativer og muligheter, møte eksperter og få stille spørsmål. Dette er det første i en rekke av seminarer om ulike transporttemaer.

Program

Kl. 8:30 – 9:00: Registrering og kaffe

Kl.9:00 – Del 1: 

Det globale bakteppet i lavutslippssamfunnet.
– Hva slags energi vil brukes til hva?

Fossilfrie drivstoff: Klimafordeler og dilemmaer 

  • Vi får en intro om kjøretøy på fossilfrie drivstoff i ulike segmenter som er på markedet eller snart lanseres.
  • Korte innlegg om fordeler og eventuelle dilemmaer knyttet til ulike fossilfrie drivstoff: El, batterier, Hydrogen, Biogass og andre biodrivstoff.

Pause og tid til spørsmål

Del 2: Enovas time: Hvilke støtteordninger har vi for landtransport?

Astrid Lilliestråle, markedssjef i Enova, presenterer ordningene og tar imot spørsmål.

Vi avslutter med en enkel lunsj ca. kl. 12:00

Last ned program her.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene?

Det kan være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene.

Enova kommer til seminaret og presenterer støttetilbudene innen landtransport: Elvarebilordningen og støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy og tyngre biogassdrevne kjøretøy, slik som lastebiler, gravemaskiner, hjullastere og dumpere.

  • Enova kan bidra økonomisk, slik at prosjekter lar seg gjennomføre

Dette er et av flere seminarer der Klimapartnere og Klima Østfold jobber i partnerskap. Vi har stor tro på merverdien av samarbeid mellom aktører fra det private næringsliv, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner. Skal vi oppnå store resultater må vi tenke stort …

 «Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi fortsatt et eple hver … Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer»

Påmelding «Fossilfritt på hjul – Løsninger og Enovastøtte: Fra elvarebiler til tungtransport».

 

 

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.