26 November – Biogas i Sverige

En efterlängtad pusselbit som föll på plats under sommaren var godkännandet från EU att Sverige får lov att besluta om ett tioårigt skatteundantag för svenskproducerad biogas. Västra Götalandsregionen står redo när ytterligare förslag från Biogasmarknadsutredningen väl blir skarp politik. Såklart finns utmaningar som måste adresseras, inte minst effekterna av Covid-19 för transportbranschen och fortsatta satsningar på LBG i ett allt mer elektrifierat samhälle.

MEDVERKANDE

Johan Woxenius, Professor i transportekonomi och logisitk, Handelshögskolan Göteborg, om effekterna av corona på transportbranschen.

Magnus Berntsson (KD), ordf. Miljönämnden, VGR, Kristina Jonäng (C), ordf. Regionutvecklingsnämnden, VGR och Martin Carling (C), förbundsordf. Fyrbodals Kommunalförbund, om regionala satsningar på biogas och hur en delregion kan agera för att själva ta ledartröjan i regional biogasutveckling.

Lorentz Towatt (MP), Energi- och klimatpolitisk talesperson, Rikard Nordin (C), Energi- och klimatpolitisk talesperson och Patrik Engström (S), ledamot Näringsutskottet, om biogasmarknadsutredningens förslag och hur den politiska viljan och diskussionen ser ut gällande nationella styrmedel för ökad biogasaktivitet.

Mats Franzén, Product Manager Volvo Trucks, om biogasens (LBG) roll i omställningen av den tunga fordonsflottan och vilken roll regionala biogassatsningar spelar för ett internationellt företags framtida produktportfölj.

 

 

program & anmälan

 

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.