Varför ska jag välja en gasbil?

Dagens gasbilar fungerar i praktiken precis som bensinbilar, med skillnaden att de utöver bensintanken även har en tank för fordonsgas. Med bensintanken utökas bilarnas räckvidd, men de minskade utsläppen får du bara så länge som bilen drivs av gas. Idag finns ca 150 tankställen med gas i Sverige.
Fordonsgas är ett samlingsnamn för drivmedel som kan bestå av både biogas och naturgas. I Sverige innehåller fordonsgasen i genomsnitt idag ca 70 % biogas. Till skillnad från biogas är naturgas inte ett förnybart drivmedel, men det ger ändå mindre utsläpp av växthusgaser i jämförelse med bensin och diesel.
Biogas produceras genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam och är därför ett koldioxidneutralt bränsle. Kör du med ren biogas i tanken kan din klimatpåverkan med bränslet till och med bli positiv eftersom gasen inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.
Läs mer på gasbilen.se eller hos Fordonsgas

Publicerad: