Hur grön är egentligen en elbil?

Kanske har du också hört något om att elbilar egentligen inte är så bra för miljön som det påstås? Ett argument som har förts fram är att tillverkningen av en elbil är mer energikrävande.
I november 2015 kom en stor studie som visade att koldioxidutsläppen från en elbil är lägre än för bensinbilar, även när bilens tillverkning och skrotande räknas in. Visserligen orsakar batteritillverkningen en del utsläpp som inte finns för motsvarande bensinbil, men merparten av utsläppen kommer medan bilen kör. Här släpper en mellanstor elbil ut 51 procent mindre än motsvarande bensinbil.
Vad som självklart är av stor betydelse är hur elen till elbilarna produceras. Det är minst lika angeläget att öka andelen förnybar energi, som att öka andelen bilar med förnybara bränslen.
Läs mer på mestmotor.se

Publicerad: