Är inte elbilar väldigt dyra?

Om du jämför inköpspris är elbilen i regel dyrare än motsvarande fossildrivna bil. Om du istället tittar på de totala ägandekostnaderna över tid blir det betydligt jämnare – och faktiskt kan elbilen till och med bli billigare. Statliga miljöincitament, lägre skatt och lägre kostnader för drivmedel och servicekostnader kompenserar för elbilens högre inköpspris.
Många blir ändå avskräckta av bilarnas höga prislappar och då kan leasing, via företag eller som privatperson, vara ett bra alternativ. Privatleasing av fossilbilar står redan idag för en betydande del av nybilsförsäljningen och kommer förmodligen bli ännu vanligare för bilar med hållbara drivmedel.
Läs mer på mestmotor.se

Publicerad: