Helelektiske renovasjonsbiler

renovasjonsbil-kopenhamnI Köpenhamn rullar Nordens första helelektriska sopbil. Hela Gröna Vägen arrangerade i somras en studieresa för se om detta är ett alternativ även för den svenska och norska marknaden. Läs Gabriel Wergeland Krogs reserapport.

Interregprosjektet «Hela Grøna Vægen», hvor Norsk elbilforening er en av aktørene, jobber for fossilfri transport innen 2030. Prosjektet dekker området Fyrbodal i Sverige, Østfold og Follo.

Med visjonen fossilfri transport 2030 er det viktig å se på løsninger for alle typer kjøretøy. Vi arrangerte derfor en studietur til København for å se på helelektriske renovasjonsbiler.

Tidspunkt for turen var onsdag 29. juni 2016, og vi hadde med representanter fra Reno- Norden, Ragn-Sells AS, Retur AS, RoAF og Klima Østfold. Vertskap var Phoenix Danmark AS som er dansk importør av disse bilene fra PVI i Frankrike.

Møtet startet hos importøren, hvor daglig leder Brian Olesen og Alexandre Lombart fra produsenten PVI i Frankrike gikk gjennom en presentasjon av kjøretøyene. Våre deltagere stilte spørsmål og fikk svar på disse under presentasjonen. Deretter kom Thomas Madsen fra Frederiksberg Renovation, som har hatt en C-less fra PVI i drift i nøyaktig 3 år. De er fornøyd med bilen og har derfor bestilt en til. Han svarte også på en del driftstekniske spørsmål fra våre renovasjonseksperter før vi ble kjørt ned til strandrestauranten for en riktig dansk sildelunsj.

Deretter tilbake til Phoenix hvor Frederiksberg Renovation hadde stilt sin elektriske C-less til disposisjon for prøve kjøring for oss. Etter en kort oppsummering på møterommet igjen, reiste vi innom og besøkte Frederiksberg renovasjon på turen tilbake til flyplassen.

Alt i alt en nyttig og interessant dag hvor vi fikk lære mer om helelektrisk renovasjon, og se om dette er noe også for norske renovasjonsaktører. Gledelig nok syntes alle møtedeltagerne at dette var noe som kunne fungere i Norge, men fortsatt er det noen usikkerheter man trenger mer kunnskap om, slik som rekkevidde og fremkommelighet under våre kalde vinterforhold.

Neste fase blir derfor, i samarbeid med PVI og Phoenix Danmark, å få et slikt kjøretøy opp til oss for en testperiode hos flere operatører, og under våre klimatiske og topografiske forhold.

 

Tekniske data:

  • Produsent, PVI Frankrike
  • Totalvekt 26 T
  • Nyttelast 9 T
  • Batterikapasitet 170-255 kWh
  • Maks hastighet 90 km/t
  • 20-40 kW ombordlader
  • Typisk dagskapasitet på en lading i DK, fire lass a’ 10 tonn og 85 km kjørt distanse. Restkapasitet er da 30 % SOC

 

Deltagere på turen var:
Cecilie Agnalt, Klima Østfold
Glenn Svensson, Reno- Norden
Thomas Edseth, RoAF
Terje Lillegaard, Ragn-Sells AS
Morten Lie, Retur AS
Morgan Ahlberg, Hela Grøna Vægen, Fyrbodal
Gabriel Wergeland Krog, Norsk elbilforening

Johanna Grant kommenterar höstbudgeten i SR Väst

Copyright www.photobigben.com Photographer Big Ben 2013; Johanna from U&we

Gröna Bilister ger grönt ljus för satsningen på Klimatklivet, men rött ljus för den dyra förlängningen av supermiljöbilspremien. Den måste ersättas med en kostnadsneutral bonus-malus där törstiga fossilbilar beskattas mer och snåla bilar som drivs förnybart gynnas.

Sändes i P4 Väst, tisdag 20 september kl 09.33, från minut 35.

Lyssna här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2944Lyssna här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/789827?programid=2944

Samverkan mellan interreg-projekten

Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans med Östfold fylkeskommune och Follo-regionen som mål att bli fossilfritt inom transporter senast 2030. Omställningen har börjat. Antalet laddstationer för elbilar ökar för varje månad, och antalet fossilfria bilar (el och biogas) blir fler i kommunernas verksamhet.

För att få ytterligare kraft i omställningen samarbetar nu vårt projekt “Hela gröna vägen” med systerprojektet “Nordiskt elbilssekretariat”. Den 23 september var projektledarna Morgan Ahlberg från Fyrbodals kommunalförbund och Mazdak Haghanipour från Power Circle på besök i Trollhättans Stad samt i Färgelanda kommun för att diskutera konkreta planer för elbilar och laddinfrastruktur.

 

Uddevalla 2016-03-01 Morgan Ahlberg Fyrbodals Kommunalförbund Foto Roger Lärk
Uddevalla 2016-03-01
Morgan Ahlberg
Fyrbodals Kommunalförbund
Foto Roger Lärk

Bussjåførene i Østfold koser seg bak rattet på biogassbussene

Sommeren 2013 startet satsningen på biogassbusser for fullt i Østfold. Da ble de fleste gamle dieselbussene erstattet med flunkende nye gassbusser. Nå, tre år senere, er det rundt 105 røde biogassbusser som frakter innbyggerne mer miljøvennlig rundt i fylket.

De nye bussene ble i 2013 møtt med en viss skepsis blant de ansatte, men ifølge bussjåfør Wille Hansen har det kun vært positive opplevelser etter skiftet.

– Alt er mye bedre. Det være seg støynivå, varme på vinteren, komfort både for sjåfør og passasjer, og driftsikkerhet. Vi har ikke hatt noen problemer i det hele tatt når det gjelder biogassen. Den største forskjellen jeg vil nevne er nok hvor rolige de er. De er mye mer behagelige å kjøre. Bussen er nå tre år gamle, men er like stramme og fine. Det er perfekt, forteller Hansen.

Velkjente barnesykdommer som ofte oppstår når man tar i bruk ny teknologi, har vært helt fraværende.

– Når vi kommer inn med bussene når vi er ferdige for dagen er det bare å koble på en slange og dra hjem. Tidligere måtte vi stå ute og fylle, uansett om det var 20 minusgrader eller 30 varmegrader. Det er bra for sjåførene og man sparer utgifter ved at man slipper ansatte som jobber på skift for å fylle drivstoff på bussene.

– Passasjerene er kjempefornøyde. Støynivået og det at det er lettere å komme inn og ut av bussen er nok en faktor her. Her kommer de seg lett inn med både barnevogner og rullator. Hverdagen har blitt mye bedre både for sjåfører og passasjerer, sier bussjåfør Wille Hansen.

 

En vellykket politisk satsning

Et av hovedmålene i fylkesplanen for Østfold er at Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.

I Østfold er transport den største kilden til utslipp av klimagasser. Det er derfor viktig både å øke andelen som reiser kollektiv, men samtidig at kollektivtrafikken er så miljøvennlig som mulig.

Østfold fylkeskommune satset på biogass i avtalen med Nettbuss Øst fra 1.juli 2013. Avtalen omfatter 105 busser og det er etablert to åpne fyllestasjoner for biogass i Fredrikstad og Sarpsborg. Biogassbussene er et viktig bidrag for å nå målet om en halvering av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivået.

Avtalen er også et viktig bidrag for å nå sentrale målsettinger i regional transportplan for Østfold om å «etablere et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold».

– Som et gammelt «dieseldyr» med mange år i bussbransjen var jeg særdeles skeptisk til biogass-satsningen i fylket. Uten klare politiske føringer, en vilje til å følge opp med nødvendige midler, og en aktiv jobb fra miljøavdelingen i fylkeskommunen, ville en nok fortsatt hatt fokus kun på diesel som driftsmiddel. Har nå endret mine holdninger og meninger helt klart til en positiv biogassmann (miljømann) og kan pr i dag ikke se noen negative driftsforstyrrelser ved biogass-satsningen, sier Børre Johansen, direktør Østfold Kollektivtrafikk.

Biogass er klimanøytral gass produsert ved nedbrytning av organisk materiale som for eksempel matavfall fra husholdningen og husdyrgjødsel fra gårder. Biogass gir en redusert klimapåvirkning på opp mot hele 90 prosent, sammenlignet med en ordinær dieselbuss.

Satsningen fikk i november 2013 2.plass under den nasjonale kåringen av lokale klimatiltak i Norge.


Nytt prosjekt i Oslofjordregionen

Oslofjordregionen har allerede flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass. Potensialet for økt produksjon er stor. Verdikjeden og teknologien er derimot umoden og nødvendig investeringer er ikke alltid bedriftsøkonomisk lønnsomme i en tidlig fase. Det ønsker prosjektet Biogass Oslofjord, som Østfold fylkeskommune er en del av, å gjøre noe med. Hovedmålet med prosjektet er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen.

– Østfold Fylkeskommune har satset tungt på drift av biogassbusser siden 2013. Vi har svært positive erfaringer med dette, både driftsmessig men også ringvirkningene dette har gitt for næringslivet som leverandør i alle ledd av verdikjeden. For at Østfold skal videreutvikle sin rolle som aktør innen dette området, er Biogass Oslofjord en svært viktig satsting som jeg tror vil gi betydelige synergier for alle de involverte aktørene i tida framover.  Her har alle noe å lære og lære bort, og jeg ser fram til at å se fruktene av dette arbeidet, sier leder av Samferdselskomiteen Olav Ingebjørn Moe.

Hovedmålet med prosjektet er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen.

Martin Norderhaug

 

fredriknorlandfredrikstad2-300x169 willehansen-300x200

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.