Ski skal bli verdens beste trafikknutepunkt

– Vi må tenke nytt og prøve ut ny teknologi og nye løsninger som bidrar til mer mobilitet i samfunnet og mindre miljø- og klimaavtrykk, sier fylkesvaraordfører i Viken Kathy Lie.

Folk på el-sparkesykkel - Klikk for stort bildeKollektivreisen starter med el-sparkesykkelen. F.v.: Kathy Lie, Hanne Opdan (Nordre Follo kommune), Rune Breivik (Bane NOR Eiendom AS), Morten Askeland (Tier AS), Ole Jakob Aanes og Emil Jahren (Ruter AS), Kristin Voss (Entur AS) og Trine-Marie Fjelstad (Bane NOR Eiendom) Foto: Knut-Martin Løken, Ruter AS

Og det er nettopp det som skal skje på Ski stasjon. Her settes det nå i gang et pilotprosjekt for å gjøre Ski stasjon til verdens beste kollektivknutepunkt og mobilitetspunkt.

Tilgjengelighet

Mobilitetspunkt vil si at stasjonen skal bli en lokasjon der delte transportmidler, som el-sykler, el-sparkesykler, el-delingsbiler osv., står tilgjengelig og tas i bruk ved behov.

Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan vi kan skape mer sømløs transport av personer, varer og tjenester, basert på klima- og miljøvennlige transportløsninger, og som reduserer behovet for både bil og arealer.

Kunnskapen og erfaringene fra prosjektet vil gi overføringsverdi til andre trafikknutepunkt i Viken og landet for øvrig.

Det er Bane NOR Eiendom AS, Ruter AS og Entur AS som står bak pilot-prosjektet, hvor også Nordre Follo kommune og Viken fylkeskommune er involvert.

Nødvendig med samarbeid

Fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV) er begeistret for prosjektet.

– Viken ønsker å bidra til mer sømløse reiser for innbyggerne, med et forutsigbart tilbud og enkelt brukergrensesnitt.

Vi må samarbeide med private aktører for å finne de gode løsningene. Det gjøres i dette pilotprosjektet, og det blir spennende å se hvordan det vil fungere.

– Ved hjelp av teknologiske løsninger og overgang til fossilfritt drivstoff går vi i riktig retning. Viken fylkeskommune vil gjøre alt som står i vår makt til å fremme tiltak som bidrar til å redusere avtrykket vårt på klima og miljø.

Må bruke bilen sjeldnere

– Dette betyr mindre bruk av privatbil, særlig på de korte kjøreturene.

– Nye måter å jobbe på, med mer hjemmekontor, bidrar også til at transportbehovene endrer seg, og det åpner for at vi kan ta i bruk andre og mer miljøvennlige og mobile måter å reise på, sier fylkesvaraordføreren.

Bilde av ordfører og fylkesvaraordfører - Klikk for stort bildeOrdfører Hanne Opdan (Ap) og fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV)André Strand, Viken fylkeskommune

Ski – ingen tilfeldighet

Det er ikke tilfeldig at Ski er pilot for prosjektet. I 2022 skal Follobanen stå klar, med dobbeltspor til Ski og nytt kollektivknutepunkt i Ski sentrum.

– Vi opplever en stor befolkningsvekst i kommunen vår, og det er knapphet på areal i sentrumsnære områder.

– Så behovet for gode, mobile løsninger er stort, og det vil bli enda større når Follobanen står ferdig, og gjør at det bare tar 11 minutter å reise til og fra Oslo. Da tror vi enda flere vil bosette seg her.

– Det er vi naturligvis glade for, men det betyr at vi må tenke nytt rundt hvordan vi kan tilrettelegge for at det skal bli enklere for innbyggerne å gå, sykle og reise kollektivt, sier ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap).

Fremtidenes kollektivtrafikk

Mange bor ikke rett ved siden av et trafikknutepunkt, som en togstasjon. For mange består kollektivreisen av en serie mindre reiser.

I dag er kollektivtrafikken bygd opp for å frakte folk fra et sted de ikke er, til et sted de ikke skal. Dette må endres.

– Ved å ta i bruk for eksempel el-sykkel eller el-sparkesykkel starter kollektivreisen allerede utenfor døra de. Det er dette som er fremtidens kollektivtrafikk, sier direktør stasjoner, Knut Øivind Ruud Johansen, i Bane NOR Eiendom AS.

Bærekraftig prosjekt

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken, kort sagt i “alt” Viken fylkeskommune gjør. Dette prosjektet bidrar til å nå bærekraftsmålene 9, 11 og 13.

FNs 17 bærekraftsmål illustrert med 17 ulike farger i bokser. - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune