Redder dyreliv med bruk av drone

Droner med varmesøkende kamera er kanskje ikke det første man tenker på når det gjelder landbruket. Men den lille elektriske duppedingsen har faktisk mye å bidra med. Onsdag fikk to klasser fra Kalnes videregående skole i Sarpsborg en demonstrasjon av hvordan man kan bruke droner til å finne rådyrkillinger før førsteslåtten. To droneoperatører fra Indre Østfold kommune var hentet inn som kursholdere gjennom Interreg-prosjektet «Et skritt mot et klimanøytralt landbruk».

– Først og fremst må vi vite at det skal slås gras. Vi i kommunen startet opp i fjor med å gi bønder lokalt i kommunen til å booke oss inn morgenen før de skal slå. Deretter kjører vi over med termisk kamera på dronen, finner rådyrkillingen, og rett og slett bærer den eller jager den ut så slåmaskinen ikke skal slå den ihjel. I fjor fant vi 35 som vi løftet eller jaget ut. Hittil i år, på to dager, har vi funnet syv stykker, forteller Pål Sinde Svae, Vilt- og utmarksforvalter i Indre Østfold kommune.

På Kalnes har de lenge vært opptatt av å gi elevene kunnskap og tilgang til ny teknologi. Skolen utdanner fremtidens bønder, og er opptatt av å gi elevene best mulig undervisning og gjøre de klare for fremtidens landbruk.

– Vi skal jo utdanne de framtidige bøndene og det er viktig at de får vite litt om hva som finnes av teknologi. Det er også veldig spennende for oss lærere å se hva som finnes. Nå er vi med i et Interreg-prosjekt som ser på dette med ny teknologi innenfor landbruket, og dette med droner er en del av dette. Det er i og for seg veldig enkelt. Det så vi jo her i dag. Alle kan egentlig ta i bruk denne teknologien. Det kreves et lite kurs og litt trening. Det er heller ikke veldig dyrt utstyr med tanke på hva man kan få ut av det, sier Petter Hermansen, faglærer naturbruk på Kalnes videregående skole

Pål Sindre Svae, som fungerte som en av to droneoperatører for dagen, mener løsningen og tilbudet er noe alle bønder burde utnytte seg av.

– Det er veldig fint å få dette inn for fremtidige bønder. Dette er en utfordring dyrevelferdsmessig og for bonden som kan få dette her i foret. Derfor er det veldig fint å få dette inn tidlig, at dette er noe som kan hjelpe bøndene.

Skritt mot klimanøytralt landbruk

EU-prosjektet samler landbruksskoler, bønder og bransjeorganisasjoner i utviklingen mot en grønn økonomi. Prosjektet presenter ny og tilgjengelig teknologi, skaper en interesse for biokull, og videreutvikler undervisningen for fremtidens landbrukere/bønder.

Norske partnere er Klimasmart landbruk Viken, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Kalnes VGS, Tomb VGS, Hvam VGS og Buskerud VGS.