– Det har vært en enorm suksess

Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy har de siste snart 3 årene hatt over 100 utlån av sine fossilfrie maskiner. Prosjektet, som er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg Sverige-Norge, har vært en stor suksess. Men hvilke maskiner er det man kan låne gjennom prosjektet?

– Gjennom prosjektet kan man låne alt fra elektriske gartnerpakker til lastebiler på biogass, elektriske hjullastere og en fossilfri korn- og byggtørke. Prosjektet kjøper og leier inn aktuelle maskiner og låner deretter disse ut kostnadsfritt til interesserte brukere over en periode på 2-4 uker. På denne måten vil man få en mulighet til å vurdere om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av en tilsvarende maskin. Vi har sett flere tilfeller der låntaker har kjøpt inn en fossilfri maskin etter å ha testet ut maskinen gjennom et utlån fra oss først. Sånn sett har prosjektet vært en enorm suksess, forteller prosjektleder Gabriel Wergeland Krog.

 

 

Prosjektområdet dekker store deler av Oslofjordregionen, som alle kommunene i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg har prosjektet samarbeidet med entreprenører og bedrifter som har gjort oppdrag for offentlige etater i prosjektområdet. Utlån har blitt gjennomført fra Halden i sør til Gol i nord.

– Ideen til prosjektet kom i forbindelse med at alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030 gjennom Interreg Sverige-Norge-prosjektet Fossilfri Grenseregion 2030. Når man setter seg et så ambisiøst mål er det viktig å se «det store bilde». Det å få til en overgang fra fossilt til fossilfritt i bygg- og anleggsbransjen er viktig. Samtidig er det viktig å påpeke at vi også satser på et fossilfritt landbruk og andre områder hvor man enkelt kan gjøre et bytte fra diesel til el, biogass eller hydrogen, sier Krog.

 

Prosjektlederen har de siste årene reist land og strand rundt for å låne ut maskiner, få informasjon om nyheter og kommende maskiner og kjøretøy på messer i utlandet og sondert markedet med lupe etter nye fossilfrie maskiner og kjøretøy han kan få inn i utlånsordningen til prosjektet. Det siste tilskuddet er en biogasslastebil fra leverandøren Scania med krokløft.

– Nå har vi endelig fått et biogasskjøretøy inn i prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy». Vi har leid denne bilen fra Scania Norge i hvert fall et år, men forhåpentligvis blir det lenger. En kjempefin biogassdrevet lastebil med 410 hestekrefter og krokløft som gjør at man kan bruke utstyr som f.eks dumperkasser og maskinflak. Biogass er et fantastisk drivstoff som man produserer lokalt av søppel og avfall. Man får også ut en biorest som er fullverdig gjødsel og kan gå tilbake til landbruket, forteller Wergeland Krog og fortsetter:

– Etter min mening er biogass genialt. Vi ønsker oss veldig en anleggsmaskin på biogass, men det finnes desverre ikke per nå. Vi håper derimot at det kommer etter hvert, for vi er veldig glad i dette drivstoffet.

Prosjektets har som nevnt hatt over 100 utlån av fossilfrie maskiner. Likevel er det noen få som peker seg ut når Krog skal mimre over de han ser på som de mest spesielle.

– Vi har lånt ut en elektrisk hjullaster til Det kongelige hoff. Hjullasteren ble da brukt til park- og anleggsarbeid i Slottsparken i Oslo. Dermed kan vi på en måte kalle oss «Hoffleverandør». Vi har også lånt ut en 25 tonns elektrisk gravemaskin fra Pon Caterpillar til byggingen av Politiets beredskapssenter på Ski, og ikke minst flere maskiner til den utslippsfrie byggeplassen i Olav Vs gate i Oslo, smiler prosjektlederen.

Gabriel Wergeland Krog er ingen «hvem som helst» i bransjen. Den opprinnelige anleggsmaskinmekanikeren har også mangeårig bakgrunn som elbil-utvikler hos Think og tilsvarende i India. Gabriel drev også Grønn Bil-prosjektet, og besøkte i den anledning 207 kommuner i Norge. Krog har også vært innom Miljøstiftelsen Zero og Elbilforeningen.

Ønsker du å låne en maskin? Les mer om prosjektet på www.fossilfriemaskiner.no.

 

Om prosjektet:

Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg.

Alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030, og nå er turen kommet til å se på mulighetene for å ta i bruk fossilfrie maskiner.

Prosjektområdet dekker store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg vil vi samarbeide med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

Prosjektet kjøper og leier inn aktuelle maskiner og låner deretter disse ut kostnadsfritt til interesserte brukere over en kort periode. På denne måten vil man få en mulighet til å vurdere om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende.

Ønsker kommuner å anskaffe utstyr, men ikke helt ut tør å gjøre satsningen på fossilfritt utstyr for verdiene er store, og helst ønsker uttesting før dere bestemmer dere, kan prosjektet bistå med utlån i 2-4 uker uten omkostninger.

Maskinene vil fraktes ut til aktuelle brukere etter hvert som de blir leid inn, og i henhold til en kalenderplan som settes opp etter hvert som ønskene kommer. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilke typer som er aktuelle.

Kortfattet er hensikten å bistå virksomheter med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering/anskaffelsesfasen av slikt utstyr.

Fossilfrie maskiner i dette prosjektet er maskiner som drives av El., biogass eller hydrogen. Prosjektet går foreløpig ut 2020.

Link til vår kartlegging av fossilfrie maskiner globalt.

Publicerad: