Biogass-lastebil til utlån

Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» utvider maskinparken med en fossilfri lastebil.

Et nytt kjøretøy har funnet veien inn i den voksende maskinparken til prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy». Lastebilen Scania G410, med krokløft og som går på komprimert biogass, er nå tilgjengelig for utlån til kommuner og bedrifter i prosjektområdet.

Kjøretøyet går nå inn i den voksende maskinparken til prosjektet.

– Nå har vi endelig fått et biogasskjøretøy inn i prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy». Vi har leid denne bilen fra Scania Norge i hvert fall et år, men forhåpentligvis blir det lenger. En kjempefin biogassdrevet Scania lastebil med 410 hestekrefter og krokløft som gjør at man kan bruke utstyr som f.eks dumperkasser og maskinflak, forteller prosjektleder Gabriel Wergeland Krog.

Lastebilen kan benyttes til akkurat det samme som man ville gjort med en bensin/diesel-drevet lastebil. Fordelen er at man kjører fossilfritt. Skal vi tro prosjektleder Gabriel Wergeland Krog, vil det komme flere kjøretøy og maskiner på biogass inn i prosjektet etter hvert som produktene utvikles. For biogass har man stor tro på som drivstoff.

– Biogass er fantastisk. Vi liker jo det veldig godt her i Østfold, men sikkert mange andre steder også. Det er jo et drivstoff som man produserer lokalt av søppel og avfall. Man får også ut en biorest som er fullverdig gjødsel og kan gå tilbake til landbruket. Biogass er et genialt drivstoff etter min mening. – Vi ønsker oss veldig en anleggsmaskin på biogass, men det finnes dessverre ikke per nå. Vi håper derimot at det kommer etter hvert, for vi er veldig glad i dette drivstoffet, sier Krog.

Les mer om bilen og prosjektet på www.fossilfriemaskiner.no.

Se flere bilder av bilen her: