Taxisentralen tester elektriske drosjer

Drosjesjåfører i Sarpsborg og Fredrikstad deltar i et prosjekt der de skal teste elbil for å finne ut om hvilke barrierer som finnes for fossilfri drosjedrift i Nedre Glomma. Den første bilen er nå klar til bruk.

Gjennom Klima Østfold-samarbeidet har Østfold-kommunene som ambisjon å bidra til en fossilfri transportsektor innen 2030. Kollektivtransporten på god vei, og antallet elektriske privatbiler øker stadig. Men det store flertallet av drosjene i fylket kjører stadig på fossile drivstoff. Hva er det som skal til for at en drosjeeier velger et fossilfritt alternativ? Har de nye elbilene god nok rekkevidde? Hvor mye av arbeidsdagen vil gå med til lading, og hvordan er det med service og vedlikehold?

For å finne ut av dette har Taxisentralen sammen med Østfold fylkeskommune og Elbilforeningen fått innvilget 250 000 i støtte fra Miljødirektoratet. Midlene skal brukes til å leie ulike typer elbiler og teste dem i daglig drosjedrift.

– En av utfordringene er pasienttransporten, sier Wegar Glad Hauge fra Taxisentralen. – Når en bil har fått et oppdrag derfra, så settes det opp en transportkjede som kan ta en hel arbeidsdag. Da kan vi ikke uten videre stoppe for å lade. Heldigvis er Pasientreiser positive til testprosjektet. Kanskje vil de se muligheter i framtidige for å sette ut anbud som fokuserer mer på klima og arbeidsmiljø, og mindre på pris.

Den første bilen, en Jaguar i-Pace er klar, og vil brukes i to måneder før den byttes med en Kia e-Niro. Senere kan det også bli aktuelt å teste både små og store biogasskjøretøy. Bilene skal brukes av flere forskjellige sjåfører, og testes på ulike typer oppdrag. I testperioden blir det derfor dessverre ikke mulig å be om eldrosje når man bestiller, men mange kunder vil forhåpentligvis få en positiv overraskelse når de hentes i en stille elbil.

Olav Moe (KrF), leder av samferdselsutvalget i Østfold fylkeskommune, er glad for at Taxisentralen har tatt initiativ til dette prosjektet.

– I Østfold tar vi klima og miljø på alvor, og fylkesplanen har et tydelig mål om en fossilfri transportsektor innen 2030. Snart kommer også den nye klimaplanen ut på høring, hvor det er foreslått en målsetting om 60 % kutt i klimagassutslipp innen 2030. Vi er avhengige av godt samarbeid med næringslivet for å finne de riktige virkemidlene slik at Østfoldsamfunnet kan bidra til et bedre miljø. Drosjene er en del av kollektivtransporten, og også en viktig tilbyder når det offentlige kjøper transporttjenester. Med dette prosjektet vil vi få erfaring og kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for fossilfri transport også i denne næringa.

Gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri grenseregion 2030 skal erfaringene fra drosjene i Nedre Glomma deles med aktører i både Sverige og Norge.