Reduserte bompengesatser for biogasskjøretøy: Samferdselsministeren er positiv og vil ha rask avklaring

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber Vegdirektoratet så raskt som mulig se på om kjøretøy som bruker 100 prosent biogass kan få redusert takst i bomringen i Oslo. – Jeg ønsker en snarest mulig løsning for mindre bompenger for næringslivet, sier Dale.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 har vedtatt å gi redusert takst til biogasskjøretøy. Styringsgruppa har bedt Vegdirektoratet starte de nødvendige prosessene for å få til en slik takstreduksjon.

I et brev til Vegdirektoratet ber samferdselsministeren om at Vegdirektoratet innen 11. juni nærmere orienterer han om hva for slags opplegg og plan de har for å få avklart om det er noe til hinder for at forslaget om redusert takst kan gjennomføres.

– Vegdirektoratet skal vurdere hvordan redusert takst eller fritak for kjøretøy som bruker biogass kan håndteres i sammenheng med passering i bomringen. De skal se på hvordan man kan kontrollere at kjøretøyene bruker biogass eller annen gass. Jeg har også bedt Vegdirektoratet om å involvere lokale myndigheter i arbeidet på egnet måte, sier Dale.

(Pressemelding / NTB)