Bygger nytt biogassanlegg i Fredrikstad

Biogassanlegget skal levere drivstoff til kjøretøy i Tomteveien 45 og gass til forbruk i eksisterende vaskeri i Tomteveien 49.  Fredrikstad kommune skal anskaffe inntil 40 renovasjonsbiler, og i fremtiden ca. 80 lettere kjøretøy som alle skal benytte komprimert biogass som drivstoff.

Kommunen har et vaskeri i Tomteveien 49 som benytter naturgass til oppvarming i dag. Det ble installert en LNG-tank på 20 m3 ved vaskeriet. Den eksisterende tanken skal fjernes, og det eksisterende prosessanlegget skal flyttes til Tomteveien 45 og kobles på den nye LBG-tanken som skal installeres.

Anlegget vil ikke være bemannet. Anlegget skal opereres av tankbilsjøfører og sjåfører av tyngre kjøretøy som har gjennomgått spesialopplæring for til- og fra-kobling. Høytrykksdelen av anlegget fra pumper frem til leveringstrykkregulatorer skal ha designtrykk 330barg med høyeste operasjonstrykk 300barg.

Dette er en del av arbeidet med å omlegge Fredrikstad kommunes bilpark til fossilfrie drivstoff innen 2030.