Fyra nya biogasmackar ger fler chansen att tanka närproducerat i Fyrbodal

Det händer inte ofta att fyra biogasmackar invigs inom loppet av två dagar. Men i november 2018 fick Strömstad, Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed var sin tankstation. Nu kan ännu fler privatpersoner och kommunerna tanka klimatsmart biogas som producerats i Fyrbodal.

Med de fyra nya biogasmackarna har antalet tankstationer i Fyrbodal ökat från sex till tio. Det gör Fyrbodal till ett av Sveriges biogastätaste områden.

Tankstationerna har byggts av Trollhätteföretaget BRC Sweden med stöd av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbunds projekt Hela gröna vägen samt det Innovatum-baserade projektet Biogas2020.

− Nu kan fler i Fyrbodal välja att köra bil på ett klimatsmart bränsle som dessutom är närproducerat av gödsel och restprodukter, säger Dennis Staaf, vd för BRC Sweden.

Gårdsbaserad biogasproduktion

En stor del av biogasen som kan tankas i Fyrbodal tillverkas också i området. Framförallt i de gårdsbaserade produktionsanläggningar som drivs av innovativa lantbrukare på dalsländska Dalboslätten. Där görs biogas av gödsel från mjölk- och svingårdar, slakteriavfall och rester från annan livsmedelsproduktion. Dessutom ger biogasproduktionen en restprodukt i form av ett kraftfullt biogödsel till lantbruket. På vis blir det ett hållbart kretslopp; biogödslet ger näring till nya skördar som ger mat till kreaturen som genererar ny gödsel som blir värdefull råvara till biogasproduktionen.

Ett års kogödsel räcker 400 mil

– Många känner inte till att ett års gödsel från en ko räcker till att köra 400 mil med en personbil, berättar Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, Fyrbodals kommunalförbund. Förutom att biogas är förnybart så har den i princip ingen negativ påverkan på klimatet. Koldioxidutsläppen minskar med upp till 95 procent jämfört med om man kör på diesel eller bensin. Biogas ger heller inga skadliga partikelutsläpp och kan köras i framtida miljözoner.

Bygger tankstation för lastbilar

I Fyrbodal är Trollhättans Stad sedan mer än 20 år tillbaka en pionjär inom biogas. Det kommunägda bolaget Trollhättan Energi både tillverkar, distribuerar och säljer biogas på flera orter. Under 2019 inviger de även en ny tankstation vid Trestad Center där fyra lastbilar kan snabbtanka biogas samtidigt. Det är en viktig satsning som gör det möjligt att köra transport- och servicefordon på hållbar biogas istället för diesel. Trollhättans Stad kör dessutom sina renhållningsfordon och personbilar på biogas. Biogasen levereras även till Västtrafiks kollektivtrafikbussar i Vänersborg och Trollhättan.

Kommuner väljer biogasbilar

Fyrbodals kommunalförbund har ett starkt fokus på ökad produktion och användning av biogas. De 14 medlemskommunerna har gemensamt satt målet att gå över till fossilfria transporter senast 2030. I de kommuner som nu har tillgång till biogas har kommunerna bytt ut flera av sina diesel- och bensindrivna kommunbilar till biogasbilar.

− Med öppnandet av de fyra nya tankstationerna tar kommunerna i Fyrbodal ett stort kliv mot att förverkliga det gemensamma målet. Det är också ett fint exempel på hur samverkan mellan näringslivet och kommunerna kan driva på utvecklingen för ett fossilfritt samhälle, kommenterar Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

Biogasmarknaden växer

− Marknaden för biogas och gasbilar ökar i hela Sverige. Det öppnas fler gastankstationer, intresset för gasbilar ökar och biltillverkarna lanserar fler bilmodeller, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson på Gröna Bilister som är partner i projektet Hela gröna vägen.

− Biogas är ett av de bästa fordonsbränslena vi har just nu. Det tillverkas lokalt av gödsel, livsmedelsavfall, avloppsslam och annat organiskt material. Om vi ska kunna nå Sveriges klimatmål gäller det att ha flera fossilfria alternativ. Att bara satsa på elbilar räcker inte, konstaterar Martin Prieto Beaulieu.

 

Se filmen om hur ko- och grisgödsel blir klimatsmart biogas i Dalsland

Se filmen “Nu kan fler tanka klimatsmart biogas i Fyrbodal”

Läs artikeln “Därför ska du satsa på biogasbil”

Läs artikeln om planerna för en ny tankstation för biogas vid Trestad center