Fossilfrie arbeidsmaskiner er fremtiden for byggebransjen

Visste du at ca 30 prosent av transportutslippene i Norges største kommuner kommer fra byggeplasser? Vi har tatt grep for å få ned tallet. Og det skal du merke i din kommune.

Viktig samarbeidsprosjekt

Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats 2016. Hensikten er å bistå virksomheter med å rette oppmerksomheten på fossilfrie maskiner, og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering eller i anskaffelsesfasen av tyngre utstyr.

– Bakgrunnen er at vi i Østfold jobber veldig aktivt for å få ned klimautslippene. Her har jo alle Østfold- og Follo kommunene signert på å få ned nullutslipp innen 2030. Fra før har vi hatt test av el-biler og dette prosjektet. Test av fossilfrie maskiner er en videreføring av nullutslipp maskiner/kjøretøyer. Vi har fått de 6 fylkene, Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud og Telemark med tilsammen 92 kommuner som kan dra nytte av prosjektet pluss entreprenører og bedrifter i samme område, forklarer prosjektleder Gabriel Wergeland Krog.

Store verdier

Wergeland forteller at prosjektet vil leie inn aktuelle maskiner fra ulike leverandører, og låne disse ut kostnadsfritt til interesserte brukere over en periode på to-fire uker. På denne måten blir det mulig å vurdere om maskinene holder mål før det blir gjort kostbare investeringer.

Maskinene vil fraktes ut til aktuelle brukere etter hvert som de blir leid inn, og i henhold til en kalenderplan som settes opp etter hvert som ønskene kommer. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilke typer som er aktuelle.

Kortfattet er hensikten å bistå virksomheter med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering/anskaffelsesfasen av tyngre utstyr.

Fossilfrie maskiner i dette prosjektet er maskiner som drives av El., biogass eller hydrogen.

–Vi støvsuger hele tiden markedet hva angår el-baserte maskiner, biogass eller hydrogen. Vi leier inn for å kunne låne ut. Maskinleiene er på et års kontrakter som vi fornyer etter behov. I tillegg har vi en avtale med et transportfirma som står for transporten til kommunene. For kommunene er det kostnadsfritt, så de trenger egentlig ikke å løfte en finger. Det eneste vi forlanger for leieperioden er en brukerrapport. Dersom en kommune ønsker å anskaffe utstyr, men ikke helt ut tør å satse på fossilfritt utstyr fordi verdiene er store og helst ønsker testing før de bestemmer seg, så kan prosjektet bistå med utlån i 2-4 uker uten omkostninger. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilken type maskin/ redskap som er aktuelle, forteller prosjektlederen.

Økende interesse

Siden oppstarten av prosjektet har det vært stor interesse for å prøve ut maskinene. Med uttesting, råd og veiledning følger også ofte innkjøp. Ifølge leder for kommunesamarbeidet Klima Østfold, René Rafshol, har importøren av de fossilfrie maskinene merket en økning av interesse og salg etter at prosjektet har fått fotfeste.

– Ifølge H&H Maskin AS har prosjektet vært helt avgjørende for å opprette interesse og overbevise potensielle kunder. Bedriften har solgt hele 15 maskiner etter Østfold fylkeskommune begynte med utlån av de fossilfrie maskinene. Mulighetene for å få disse maskinene ut i markedet har økt betraktelig på grunn av prosjektet, sier René Rafshol.

Prosjektstatus – 60 kommuner
Prosjektet strekker seg fra Halden i sør til Gol i Nord, og 60 av de 92 kommunene i prosjektområdet har benyttet seg av muligheten til å teste en eller flere av de fossilfrie maskinene. Østfold har vært mest toneangivende blant fylkene.

– Generelt er det gode tilbakemeldinger, men noen ganger har kravspesifikasjon til oppdraget ikke stått i stil til størrelse på lånemaskin. I dag har vi 3 forskjellige størrelser på hjullastere, en lastebil og små gravemaskiner fra 1,5 til 2,0 tonn. I tillegg gjennomfører vi i disse dager et stort prøveprosjekt med Statsbygg hvor vi tester en 25 tonns gravemaskin, forteller Krog.

Men det er ikke bare de store maskinene som er populære blant kommunene. Prosjektet låner også ut gartnerpakker og andre mindre maskiner. Blant annet finnes det elektriske løvblåsere, hekksaks, motorsag med mer.

– Generelt har gartnermaskinene er vært veldig etterspurte i tillegg til de 3 forskjellige hjullastere. I sommer fikk vi en elektrisk lastebil. Etter veldig gode tilbakemeldinger står denne høyt på ønskelisten hos mange kommuner.På nåværende tidspunkt finnes det veldig få batteridrevne gravemaskiner i markedet. Det vi ønsker oss er gravemaskiner i størrelsesorden 6- 8 tonn, sier Gabriel Wergeland Krog.

Vil utvide

– Prosjektet er under stadig utvidelse. I det siste har det vært stor interesse fra kommuner i Hordaland, Trøndelag og Statens vegvesen. Oslo kommune er langt fremme med krav om miljøvennlig maskiner og redskaper til utførelse av prosjekter i kommunens regi. På idrettsbygg og omsorgsbygg krever kommunen at det skal brukes fossilfrie maskiner når oppdrag skal utføres. Dette har også Østfold og Vestfold lagt vekt på, avslutter prosjektlederen.

Alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030. Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er 50 % delfinansiert fra Miljødirektoratet med midler fra Klimasats og Interreg.

Les mer om prosjektet her: https://www.ostfoldfk.no/natur-og-miljo/prosjekter-og-nettverk/test-av-fossilfrie-maskiner-og-kjoretoy/

Se filmen “Norska kungahuset provkör eldriven arbetsmaskin”