Avslutningskonferens för Hela gröna vägen – en viktig resa som bara har börjat

 

Det treåriga projektet Hela gröna vägen närmar sig målgången vid årsskiftet 2018/19. På torsdagens avslutningskonferens i Strömstad summerades vad som hänt hittills. Samtidigt bjöd initierade föreläsare på inspiration och kunskap inför den fortsatta resan mot fossilfria transporter i vår gränsregion.

Ett femtiotal deltagare kom till Strömstad torsdagen den 15 november för att höra om projektets resultat så här långt och för att ta del av trender och kunskap om hållbara transporter. Här fanns representanter från flera av de 39 norska och svenska kommunerna som ingår i projektet. Men också företagare, regionala aktörer, forskningsinstitut med flera.

Konferensen inleddes av Peter Dafteryd, kommunalråd i Strömstad och ledamot i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund. Han konstaterade nöjt att Strömstads första biogastankstation invigdes en vecka tidigare.

Bland föreläsarna fanns Martin Prieto Beaulieu från Gröna Bilister som gav en övergripande bild av hur utvecklingen av fossilfria transporter ser ut i Sverige. Martin poängterade också att alla måste hjälpas åt för att klimatmålen ska kunna nås.

Upphandlaren Stian Jensen från Østfold fylkeskommune delade med sig av tips och goda exempel på hur kommuner kan ställa krav på fossilfria transporter vid upphandling av tjänster.

Hur får man fler att cykla?

Hulda Tronstad från Norsk elbilforening visade bland annat hur satsningar på infrastruktur för cyklister kan bidra till att öka cyklandet. Här finns inspiration att hämta från grannländer som Danmark och Tyskland.

Om biogasens utveckling i Norge och Sverige handlade panelsamtalet som Karin Stenlund från Fyrbodals kommunalförbund ledde. Per Wennerberg från Biogass Oslofjord och Bo Ramberg från Biogas Väst gav en uppdatering om av vad som är på gång och vilka utmaningar som finns i båda länderna.

Hur satsar företag på laddinfrastruktur?

Jan Haugen Ihle från Ionity berättade om företagets planer på att bygga ett nät av supersnabba laddare i Europa. I Norge finns redan fem laddstationer och flera är på gång i Sverige, bland annat byggs just nu en laddstation i Strömstad.

Från Strömstadsföretaget Br. Axelssons El kom Anders Olausson för att visa hur de successivt ställt om till att köra eldrivna arbetsfordon och om hur en ny affärsidé vuxit fram; att leverera helhetslösningar för kunder som vill ha hjälp i omställningen till eldrivna fordon.

Att låna ut eldrivna arbetsmaskiner i Norge har varit en framgångsrik satsning, berättade Gabriel Wergeland Krogh från Østfold fylkeskommune. Allt från stora grävmaskiner till små lastbilar provkörs av kommuner och av företag som har uppdrag för offentliga aktörer.

Hur klimatsmarta är elbilarnas batterier?

Mia Romare från IVL Svenska Miljöinstitutet rätade ut en del frågetecken kring elbilars klimatpåverkan. Hon visade bland annat hur livscykelanalysen för en elbil kan se ut och påpekade att en avgörande faktor är vilken energikälla till elen som används, i hela kedjan från tillverkning av batterier och elbil till körning av bilen. Hon påpekade också att elbilens potential för att minska klimatpåverkan är mycket stor.

Avslutningsvis höll Jonas Hernqvist från NEVS i Trollhättan en presentation om företagets visioner och planer för utveckling och tillverkning av elbilar. Han berättade också om hur NEVS arbetar med mobilitetslösningar och hur de tänker sig att framtidens resor går till.

Vad händer när Hela gröna vägen har gått i mål?

Allra sist gav Guri Bugge från Østfold fylkeskommune och Karin Stenlund från Fyrbodals kommunalförbund en bild av hur en fortsättning av arbetet mot fossilfria transporter i gränsregionen kan komma att se ut. Två projektansökningar har gjorts, varav en har fått grönt ljus. I slutet av november kommer besked om det andra projektet. Oavsett hur det går kommer omställningen i de 39 kommunerna att fortsätta i någon form. Resan mot en gränsregion med fossilfria transporter senast år 2030 ligger fast.

Under konferensen gavs en preliminär rapport om vad arbetet inom ramen för Hela gröna vägen har gett. Ett slutligt resultat kommer att presenteras I början av januari.