Orust – en av Sveriges fem bästa elbilskommuner

Orust kommun var av en av fem finalister till Laddguldet 2018 som avgjordes ikväll. Orust hamnade på delad fjärde plats.

– Stort grattis till Lerums kommun som fick priset. Vi är samtidigt mycket stolta över att ha blivit nominerade. Det visar att Orust är på rätt väg mot hållbara resor, säger Anneli Fredrikson, kommunikationsstrateg på Orust kommun.

Orust har fler snabbladdare per invånare än någon annan svensk kommun. Här är det enkelt att köra elbil och elcykel. På ön finns idag 5 snabbladdare och 16 destinationsladdare placerade på strategiska platser. Även om det är Orust kommun som nominerats till Laddguldet 2018 kan många fler aktörer kan ta åt sig äran.

– Det är Orust Kretsloppsakademins fantastiska arbete tillsammans med det lokala näringslivet som gör omställningen till en långsiktigt hållbar energikonsumtion möjlig i vår kommun, säger Anneli Fredrikson, kommunikationsstrateg på Orust kommun.

– Med en väl utbyggd laddinfrastruktur kan både privata aktörer och vi på kommunen köra elbil och elcykel. För vår hemtjänstpersonal är det självklara transportmedel idag.

Orustbornas intresse ökar

2013 sattes den första snabbladdaren upp på initiativ av Orust Kretsloppsakademi, med finansiering av Orust Sparbank och lokala företag. Sedan dess har både antalet laddare och Orustbornas intresse för elbilar ökat rejält.

– Jag uppskattar att det finns ett 50-tal elbilar på Orust idag. Ju bättre infrastruktur vi får desto fler väljer elbil, säger Thomas Ivarsson, ordförande i Orust Kretsloppsakademi.

Vill vara klimatneutralt 2020

Thomas var med och startade föreningen Orust Kretsloppsakademi 2012 med målet att göra Orust klimatneutralt år 2020. Att arbeta för hållbara person- och godstransporter blev en prioriterad fråga för föreningen.

– För att förändra resebeteenden måste man skapa intresse på bred front. Och det gör man bäst i samverkan med andra aktörer. På Orust har vi hittat en bra modell för samverkan mellan kommunen, näringslivet och vår ideella förening, berättar Thomas Ivarsson.

Det årliga eventet Orust Energi & Miljömässa är ett sätt att inspirera Orustborna. Årets mässa är den 6-8 september. Förutom satsningar på elbussar och elbilsprovkörningar finns även planer på att bygga infrastruktur för eldrivna båtar.

——————————————————————————————————————-

Laddguldet 2018 är ett gemensamt initiativ av Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle. Syftet är att sprida goda exempel och framgångsfaktorer i omställningen till utsläppsfria transporter. Orust kommun hamnade på delad fjärde plats tillsammans med Göteborgs kommun. Motiveringen lyder:

”På Orust har man visat hur samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet kan skapa förutsättningar för eltrafik. Elbil och elcykel är självklara transportmedel för hemtjänsten, och skulle laddning behövas är det inget problem. Närmaste snabbladdare är aldrig långt bort.”

Publicerad: