Kommunalråd med kokrafter i tanken

“Jag ska snart byta bil och ser fram emot varje tankning. Jag ska nämligen köpa en biogasbil och tanka lokalproducerad biogas från lantbruk på Dalboslätten. Där görs biogas av gödsel från mjölk- och svingårdar, slakteriavfall och rester från grönsaksproduktion. Dessutom ger biogasproduktionen utmärkt biogödsel till lantbruket.

Min vision är att allt hushållsavfall i Fyrbodal ska bli biogas i en ny ”fabrik” på Dalboslätten. Bränsle till bussar, lastbilar och bilar i hela vår region och dessutom biogödsel som säkrar tillgången på växtnäring. På så vis bygger landsbygder och städer hållbara lösningar.

Ju mer jag lär mig om biogas desto mer förundrad blir jag. Visste du att en ko årligen producerar gödsel som räcker till att köra över 400 mil och att två kilo matavfall ger fosfor och kväve för odling av havre till 15 portioner gröt?

Framsynta lantbrukare i Fyrbodal har gjort stora investeringar och samarbetar med andra företag och kommuner. Nu tar vi nästa kliv. Fyra kommuner byter ut sina fossildrivna bilar till biogasbilar. Följden är att ett företag vågat bygga fyra nya tankstationer. Ett bra exempel på hur köpkraften i offentlig sektor kan skapa möjligheter för lokal affärsnytta och global miljönytta.

Att gå från fossilt till biogas är för mig så mycket mer än att byta bränsle. Det är ett strategiskt viktigt beslut som skapar hållbar utveckling med lantbruket som motor.”

Martin Carling

Kommunstyrelsens ordförande i Dals Ed, ordförande Fyrbodals kommunalförbund och snart biogasbilsägare

 

Publicerad: