Mindre bilkjøring: Samarbeid er nøkkelen

Ville du lettere la bilen stå om noen tilrettela reisen mellom hjem og arbeid for deg på den mest sømløse måte? På Nord-Jæren har de gjort akkurat det, og med gode resultater. 300 bedrifter med totalt 45.000 ansatte har muligheten til å reise med en egen og rimelig billett, og kan ta offentlige el-sykler den siste biten. Alt med ett kort. Velkommen til “Hjem-jobb-hjem”.

Mobilitetsutvikler Espen Strand Henriksen i Kolumbus, mobilitetsselskapet på Nord-Jæren i regi av Rogaland fylkeskommune, var fredag i Fredrikstad for å dele erfaringene vestfra. At man kaller det mobilitetsselskap, ikke kollektivselskap, er helt bevisst. Hovedhensikten er å få folk til å forflytte seg uten bruk av bil, og da er det ikke noe mål i seg selv av det er bussen de bruker.

Gode resultater

Fra januar 2016 til mars 2018 har antallet med hjem-jobb-hjem-avtaler steget fra drøye 4.000 til 45.000. Å få Statoil, med sine mange tusen ansatte med på laget, hjalp betraktelig.

En ting er å rigge for enkel og sømløs transport fra hjem til arbeid nå, men Kolumbus og Nord-Jæren, som har en byvekstavtale med staten, tenker lenger. Nå sysles det med planer om elbil-pooler på trafikknutepunkter, alt for å få folk til å la bilen stå. For det hjelper ikke bare om folk kjøper en elbil og tenker at de har grønn samvittighet, de samme elbilene tar like mye plass på veien og i køen. Så løsningen er å få folk til å la bilen stå, og heller velge fellesløsninger som samfunnet har lagt til rette for. Det er dette de kaller Hjem-jobb-hjem-universet, og her kan det dukke opp stadig nye planeter og satelitter, alt etter hva som gir best effekt.

Espen Strand Henriksen i Kolumbus orienterte om hvordan prosjektet har fått bedriftene med på laget - Klikk for stort bildeEspen Strand Henriksen i Kolumbus orienterte om hvordan prosjektet har fått bedriftene med på laget

Samarbeid er avgjørende

– Det vi har gjort på Nord-Jæren, er å tenke helhetlig, og å engasjere bedriftene på en bedre måte. Samtidig er nok også et godt samarbeid mellom partene avgjørende: Hos oss spiller både fylkeskommunen, Kolumbus, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet godt på lag. Det gjør at vi har én avsender, noe som underbygger det sømløse i det vi gjør. Har du en hjem-jobb-hjem-billett, er det samme om du tar buss eller tog, og med denne billetten har du også automatisk tilgang til bysyklene, forklarer Strand Henriksen.

Slikt kommer ikke av seg selv. Bak suksessen ligger bevisste og strategiske valg, en dose politisk mot og besluttsomhet. Og det blir lagt merke til.

– Vi gjorde noe som ble opplevd som nytt. Det gjorde at vi fikk lokalmediene på vår side. Vi fikk gjennomslag for at det gikk an å tenke “både – og”, ikke “enten eller”. Du skal ikke slutte å bruke bilen, men du skal bruke den når du må. Så skal vi legge til rette for at du reiser kollektivt eller sykler når du har mulighet til det. Det er et tankesett som må på plass, sier han.

Noe for Østfold?

Leder av samferdselskomiteen, Olav Moe, satt i salen under Strand Henriksens innlegg. Og han likte det han hørte.

– Det er mange elementer her som er verdt å se nøyere på med østfoldøyne, blant annet sømløs-tankegangen. Det var svært inspirerende å høre hvordan de har jobbet, både med utfordringer og gode, konkrete løsninger, sier han.

Dette er Hjemjobbhjem

“Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Rogaland fylkeskommune. Vårt mål er at alle ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene skal kjøre sjeldnere til og fra jobb. Vi vil inspirere og legge til rette for at du lettere kan sette bilen fra deg hjemme. Dette gjør vi blant annet ved å tilby ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til en månedsbillett for buss og tog i Rogaland til kun 515 kroner. Billetten inkluderer også Vassøyferjen og hurtigbåtene til Hommersåk og byøyene. Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter har også tilgang til fri bruk av Bysykkelen.

På denne måten skal vi bidra til regjeringens nullvekstmål: “Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange”.

HjemJobbHjem er Mobilitetsgruppens første prosjekt. Mobilitetsgruppen består av Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Les mer om Mobiltetsgruppen.”