Elsyklister velger vinteren (også)

Nesten halvparten av elsyklistene oppgir at de bruker elsykkelen også om vinteren. Det er konklusjonen i en undersøkelse gjennomført av Elbilforeningen.

Mens svært mange andre godværssyklister, setter sykkelen inn for vinteren, holder elsyklistene ut. De er så fornøyde som elsyklister at de gjerne putter på piggdekk og sykler avgårde – også når det blir minusgrader, holke og snø. Nesten halvparten (46 prosent) av elsyklistene oppgir i en undersøkelse gjennomført av Elbilforeningen, at de sykler hele året på elsykkelen.

–  Folk opplever at det å bruke elsykkel, er så flott at de gjerne bruker elsykkelen hele året – også om vinteren, sier Hulda Tronstad, seniorrådgiver innen elektrisk mobilitet i Elbilforeningen.

– Vi har nok lett for å overdrive problemene med å sykle om vinteren. Selv om klima varierer i landet vårt, er det de færreste vinterdager som byr på tungt snøfall og uframkommelige veier, sier Hulda Tronstad. Hun mener at elsykkelen er det transportmiddelet som fører til størst endringer i transportvanene til folk, og viser til undersøkelsen.

Her svarer elsyklistene at de sykler vesentlig mer enn før, og at elsykkel erstatter mest bilkjøring, men også en del kollektivbruk. Og det er først og fremst transportvanene til jobben som endres når du kjøper elsykkel.

Sykkelveier viktigst
Når elsyklister blir spurt om hva som er det viktigst for å få flere til å sykle, så er infrastrukturen – altså gode sykkelveier – det overlegent viktigste virkemiddelet. På andreplass finner vi god sykkelparkering.

– Det er viktig å vite at elsyklister er som andre syklister. Sykkelvei og parkering står høyest på ønskelista hos de aller fleste syklister, sier Hulda Tronstad.

Men uansett hva elsyklistene ønsker se, så er de nok de mest fornøyde trafikantene på veiene. Hele 98 prosent av alle elsyklister svarer at er fornøyd eller svært fornøyd med å være elsyklist.