Andelen fossilfria fordon ökar i Fyrbodals kommuner

 

 

Kommunerna i Fyrbodal fortsätter ställa om till fossilfria transporter. Drygt var femte bil i kommunernas egna fordonsflottor kan numera köras på biogas eller el.

Den snabbaste ökningen av fossilfria fordon under 2017 skedde i Uddevalla kommun, där flottan utökades med 40 nya biogasbilar och 12 nya elbilar. Därmed har andelen fossilfria fordon i Uddevalla kommuns flotta ökat från 3 till 16 procent på bara ett år.

– Jag är förstås väldigt nöjd över att vi kommit hit och ser för mig att vi fortsätter köpa fordon med alternativ till fossila bränslen, säger Ingemar Samuelsson (S), kommunalråd i Uddevalla.

– I Uddevalla har vi tagit ett helhetsgrepp om fordonsflottan, det har betytt mycket och nu fortsätter vi med full fart framåt, säger fordonsansvarig på Uddevalla kommun, Jörgen Storm.

Flera kommuner ökar takten

Störst andel fossilfria fordon i den egna verksamheten har Trollhättan, som fortsatt ligger i Sverige-toppen, med en andel på 76 procent. Därefter kommer Lysekil (37%) och Vänersborg (34%) som båda har ökat takten i bytet till fossilfritt under 2017.

– Våra planer är att fortsätta satsa på biogasbilar och även en del elbilar framöver. Kommunen och de kommunala bolagen bör ligga i framkant när det gäller omställningen till förnybara drivmedel för att bidra till att marknaden utvecklas, säger Lysekils kommunalråd Jan-Olof Johansson (S).

Arbetet för att minska fossilberoendet, och därmed utsläppen av växthusgaser, samordnas av Fyrbodals kommunalförbund genom projektet Hela Gröna Vägen. Förutom att främja utbytet av kommunernas egna fordon, arbetar projektet även med att snabba på utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel, som el och biogas.

 

Infrastrukturen byggs ut

Sedan projektet startade 2016 har antalet publika laddpunkter i Fyrbodal mer än fördubblats till cirka 400, varav merparten finns i Trollhättan, längs E6 i Bohuslän och på Orust. Samtidigt har antalet kommuner som helt saknar publik elbilsladdning minskat från fem till noll.

Under 2018 väntas även antalet tankställen för biogas öka kraftigt, främst genom utbyggnad i Dalsland och norra Bohuslän, där tankmöjlighet i dag saknas. Den första nya tankstationen på flera år byggs just nu i Strömstad.

– Det är bra att kommunerna arbetar strategiskt för att minska utsläppen från sina fordonsflottor och mycket glädjande att fler väljer att köra på vår lokalproducerade biogas, säger Martin Carling (C), ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

Hela Gröna vägen är ett samarbete mellan kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo, samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska Elbilsforeningen. Projektet delfinansieras av EU/Interreg samt Västra Götalandsregionen.

Målet är att bli en världsledande gränsregion för användandet av el- och biogasfordon. Samtliga kommuner har ställt sig bakom målet med fossilfria transporter senast år 2030.

Publicerad: