I Vänersborg kör hemtjänsten på lokalproducerad biogas

I Vänersborg ökar antalet fordon som drivs med el- och biogas. Nu är en dryg tredjedel av kommunens fordonsflotta fossiloberoende. Bland de verksamheter som bytt bort det fossila, finns hemtjänsten i Brålanda, som tankar biogas från Dalboslätten i sina bilar.

– Det känns extra bra att köra på biogasen när man vet att det är så nära här den produceras, säger Elin Larsson på hemtjänsten i Brålanda.

När kommunen köpte in åtta nya fordon till verksamheten i Brålanda valde de sådana som går på biogas i linje med att kommunen satsar på en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

– Det var spännande. Jag hade aldrig kört på biogas förut, och många andra hade inte gjort det heller, säger Elin Larsson på hemtjänsten i Brålanda.

Lokalproducerat och koldioxidsnålt

Biogasen hemtjänsten kör sina fordon på är producerad av ett tiotal lantbrukare på Dalboslätten. Genom Biogas Brålanda framställer de biogas från lokalt avfall, gödsel och livsmedelsrester. Biogas transporteras sedan från gårdsanläggningarna i ett ledningsnät till en uppgraderingsanläggning där rågasen blir fordonsbränsle.

– Det som är största poängen med biogas är att vi använder avfall och förädlar det, säger en av producenterna Per-Olof Hilmér på Bäckens gård.

Viktigt med fossiloberoende

Han tycker att det är positivt med den ökade fokusen på fossilfrihet inom transportsektorn. Det kan leda till en förändring som är viktig, inte minst för våra barn- och barnbarns framtid.

–  Biogasen kommer inte lösa alla problem, men den är en del av lösningen. Just nu pratas det mycket om elbilar och det är jättebra, för det sätter fokus på att vi måste ändra vårt beteende.Kan man försöka bidra på något vis, om alla gör det och visar att vi vill går åt det här hållet. Då blir det någonting av det, säger Per-Olof Hilmér.