6 myter om biogass – Og riktige svar

Vi vet at biogass er verdens mest miljøvennlige og etiske energisystem, (Null netto CO2 i det totale miljøregnskapet, og løser en miljøutfordring med avfallet.) samt det beste miljøvalget for lokal transport ved biogasslastebiler.

Biogass for transport er faktisk et av de beste eksemplene vi har i dag på det grønne skiftet i praksis. Teknologien er på plass, og det skaper mange grønne arbeidsplasser.

Man kan faktisk hevde at biogassen er som et kinderegg. Tre ting på en gang: Miljøvennlig transport, tar hånd om avfallet og skaper grønne arbeidsplasser.

Likevel er det flere myter omkring biogass. De skal vi avkrefte, en gang for alle, i denne artikkelen.

 1. Myte: Det produseres for lite biogass
  Svar: Det er feil. Mange anlegg kjører bare på halv fart. Vi produserer så mye biogass at vi til og med må fakle det, fordi det ikke er nok etterspørsel/avsetning. Med liten innsats kan vi fordoble produksjonen i Osloregionen.
 2. Myte: Det er mangel på kjøretøy som kan bruke biogass
  Svar: Det er feil. I Sverige kan man velge mellom 15 ulike personbiler, blant annet fra VW-konsernet. Det finnes også kjøretøy i alle kategorier nyttekjøretøy. Men det stemmer at det er ulikheter i våre skandinaviske land. Man må spørre hver enkelt forhandler. I dag er markedet lite i Skandinavia på grunn av dårlig etterspørsel.
  I et globalt perspektiv er biogasskjøretøy svært utbredt. Det finnes millioner av biogasskjøretøy som brukes over hele verden i dag. Når det gjelder lastebiler er biogasskjøretøyene langt mer framme i både utvikling og bruk enn el og hydrogen.
 3. Myte: Biogass lukter vondt og er møkkete
  Svar: Biogass er luktfri, og må faktisk tilsettes lukt for at man skal vite at den finnes. Lukt ved produksjon er minimal, og mye mindre enn om man lot matavfall og gjødsel ligge åpent i friluft. De gangene man opplever lukt er ved feilkoblinger i anleggene. Teknologien vil fjerne de siste luktrestene fra produksjonen innen kort tid.
 4.  Myte: Biogass monner ikke i klimaregnskapet/klimaregnskapet går ikke opp, bedre med el og hydrogen
  Svar: Ser man på hele klimaregnskapet under ett er biogass en miljøvennlig teknologi med bonus. For i tillegg til null netto utslipp av CO2, tar biogassen i bruk avfallet vi alle produserer. Biogass er det eneste drivstoffet som samtidig løser et problem. Klimaregnskapet: Biogass slipper ut CO2, men tar hånd om utslippene på en bedre måte ved å foredle metangassen, enn om gassen ble sluppet ut ved deponi (råtne). En annen bonus er nærmest null NOx. Biogass er et godt alternativ ved siden av el og hydrogen. Trenger ikke være enten eller. Vi trenger alt alternativ drivstoff vi kan få.
 5. Myte: Biogass er farlig og kan brenne/eksplodere
  Svar: Det gjør alle drivstoff vi bruker i dag. Fordelen med biogass er at dersom den skulle lekke ut vil den stige til værs og blande seg med luft. Bensin og diesel legger seg på bakken der du befinner deg.
 6. Myte: Biogass er dyrt
  Svar: Biogass er ikke dyrt, men litt dyrere i det totale bilholdet enn bensin- og dieselbiler, som vi jo vet vi må slutte med. Så alternativet er enkelt. Vi trenger miljøvennlige energibærere. Biogassteknologien er her nå. Det er bare å begynne å bruke den. Hadde biogassbiler fått samme incentiver som el og hydrogen (lavere avgifter, gratis passering i bomringen osv.) hadde biogassen blitt et fullt ut økonomisk konkurrerende miljøalternativ.

(Rapport fra Scandria2Act, 2017: Lastebil i Danmark estimert til 14 prosent dyrere TCO-total cost of ownership ifht. diesel lastebil).