Nu finns laddstolpar i alla Fyrbodals kommuner!

Laddstolparna i Mellerud blev milstolpar också – nu kan man ladda elbilar i samtliga Fyrbodals kommuner. Foto: Melleruds kommun

 

Kommunerna i Fyrbodal tar stora kliv i arbetet för att skapa en fossiloberoende fordonsflotta. I och med Melleruds installation av publika laddstolpar förra veckan finns nu möjlighet att ladda elfordon i samtliga av Fyrbodals 14 kommuner.

 

– Elbilen blir ett mer konkurrenskraftigt alternativ om människor vet att laddinfrastrukturen är väl utbyggd och att bilen går att ladda på många ställen. Därför är kommunernas satsningar betydelsefulla för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta inom 13 år, säger Martin Prieto Beaulieu från Gröna bilister.

Fyrbodal har tillsammans med norska Östfold och Follo målet att bli en världsledande gränsregion för användandet av el- och biogasfordon. Samtliga kommuner i regionen har ställt sig bakom målet med fossilfria transporter senast år 2030.

Snabb utbyggnad av infrastrukturen

Ett av delmålen är att under projektperioden 2016-2018 bygga 300 nya publika laddpunkter i Fyrbodal. Hittills har antalet laddpunkter ökat med cirka 90, och är redan uppe i ca 270 stycken. Flest laddpunkter finns i Strömstad (79), Uddevalla (57) och Orust (47).

– Det går snabbt framåt och visar att Fyrbodals kommuner har insett att laddinfrastruktur är en viktig del i samhällsutvecklingen, säger Martin Prieto Beaulieu.

Arbetet för att minska fossilberoendet, och därmed utsläppen av växthusgaser, samordnas av Fyrbodals kommunalförbund genom vårt projekt Hela Gröna Vägen. Förutom att främja utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel, som el och biogas stöttar vi utbytet av fordon till el- och biogas, både bland kommuner och företag i området.