Biogasstation för lastbilar byggs vid Trestad center

Fyrbodals kommunalförbund välkomnar beskedet att tunga fordon snart kan tanka biogas vid Trestads center. Den nya biogasstationen blir den första i sitt slag i regionen, och är ett viktigt steg i Fyrbodals omställning till en fossilfri fordonsflotta.

– Nu kan vi göra allvar av satsningen på försäljning av biogas till transport- och servicefordon, vilka idag i huvudsak drivs med diesel, säger Anders Ericsson, energichef hos Trollhättan Energi.

 

Biogastankstationen vid Trestad center kommer ha plats för fyra lastbilar att snabbtanka samtidigt. En plats för att tanka personbilar planeras också. Redan nästa år kan satsningen bli verklighet, det står klart sedan Trollhättan Energi i veckan beviljades klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket.

– Det är viktigt att det blir fler tankställen för att få fart på biogasanvändandet. Denna, tillsammans med BRC Swedens satsningar, gör att vi får fem nya biogasstationer i Fyrbodal på kort tid. Just den här ligger väldigt strategiskt där det går mycket trafik vid Trestad center, säger Paul Åkerlund (s), kommunalråd i Trollhättan.

Åkerier vill ha biogas

Trestad center utvecklas mot att bli ett logistiskt nav i regionen, flera logistikföretag har redan etablerat sig där och räknar med att utöka sin verksamhet. I och med det nya gastankstället skapas bättre förutsättningar, både för dessa och andra företag, att byta från diesel- till biogasdrift.

– Flera av de åkerier vi pratat med har visat intresse för att ställa om till fossilfritt fordonsbränsle. Vårt mål är att på några års sikt sälja cirka 300 000 normalkubikmeter gas per år, säger Anders Ericsson, energichef på Trollhättan energi.

Biogasproduktionen måste öka

Leveranser av den storleken innebär att produktionen av biogas i regionen måste öka framöver. Trollhättan Energi undersöker redan idag möjligheterna att utvinna biogas från matavfall som produceras lokalt. Det här kan också ge möjligheter för ökad biogasproduktion från gödsel hos lantbrukarna inom Biogas Brålanda i Vänersborgs och Melleruds kommuner.

– Vi behöver ju fler stationer så att vi kan börja använda biogasen på allvar. Detta är helt klart ett viktigt kliv i omställningen från det fossila, och allt som har med biogas blir ett antal jobb också, så det stärker hela regionen, säger Marie Dahlin (s), kommunalråd i Vänersborgs kommun.

Fyrbodal för en fossilfri fordonsflotta

Fyrbodals 14 kommuner arbetar tillsammans för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta senast 2030. Omställningen sker i samverkan med de norska kommunerna i Östfold och Follo inom ramen för projektet Hela Gröna Vägen, delfinansierat av EU:s interreg-program och Västra Götalandsregionen