Så går vi vidare mot 2030-målet

Hur når vi målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030? Många goda idéer presenterades under Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende i Uddevalla. Såväl föreläsare som deltagare bidrog med sina inspel till den kraftsamling som krävs. Välkommen att ta del av dagens presentationer och intervjuer! 

Johanna Grant, ordförande Gröna bilister inledde med att presentera 2030-målet och ordet för dagen och framtiden – mobilist. En smart mobilist reser när det är nödvändigt, med fossiloberoende resslag och sömlöst utan skarvar.

Johanna Grant, ordförande Gröna bilisters presentation

Per Östborn, från Gröna bilister presenterade de kommunindikatorer organisationen tar fram och som mäter utvecklingen mot 2030-målet. Lägesanalysen från Sverige visar att det är stor spridning i förutsättningarna för hållbar mobilitet – kollektivtrafik, cykelbanor, bilpooler med mera, i landets olika kommuner. På nationell nivå går utvecklingen långsamt, men den stora variationen mellan kommunerna talar för att mycket går att åstadkomma för den kommun som satsar.

Per Östborns presentation av kommunindikatorer

Fredrik Holm, författaren av Gröna Bilisters nysläppta bok “Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö”, gav några exempel på de många goda exempel som finns från runt om i landet. Bland annat konstaterade han att de satsningar han dokumenterat ofta har sitt ursprung i slumpmässiga händelser eller att staden redan har en tradition av hållbar mobilitet, men att de också kan ses som strategiskt viktiga till exempel för att göra stadskärnor till skyltfönster för det goda livet.

Fredrik Holms presentation av “Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö

Maja Söderberg, initiativtagare till mobilsamåkning i Tolg, pratade om vikten av att tänka in landsbygden i arbetet med att skapa hållbar mobilitet. Hon konstaterar att det finns mycket oanvänt utrymme i transporterna på våra vägar och att det borde ge förutsättningar att använda allt från tomma bussar och bilar till färdtjänst och skolskjutsar mer effektivt, kanske genom att göra alla transportslag tillgängliga på en digital plattform. I Tolg har de 550 byinvånarna redan börjat dela bilar med varandra genom samåkning. Maja Söderberg påpekade också att det är betydelsefullt att möjliggöra arbete hemifrån, där bredbandsutbyggnaden blir viktig.

Maja Söderbergs presentation om synergieffekter av hållbart resande

Lorentz Tovatt, politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog, talade om vad den svenska regeringen gör för att nå sin målsättning om att bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Det handlar om bilen, bränslet och beteendet. Från ökade ambitioner för järnvägsunderhåll och höghastighetsbana till ekonomiska styrmedel i form av trängsel- och bränslebeskattning samt bonus-malussystem för bilar och cykelfrämjande.

Lorentz Tovatts presentation av regeringens åtgärder för att nå 2030-målet

Videointervju med Lorentz Tovatt

Dale Bracewell, transportplanechef i Vancouver, berättade om sitt framgångsrika arbete med en mer hållbar mobilitet i staden som växer snabbt men där lyckade satsningar gör att gång, cykel och kollektivtrafik står för en allt större del av transporterna. Resultat: Allt renare luft, allt friskare invånare – och en ännu mer attraktiv stad.

Dale Bracewells presentation av Vancouvers hållbara mobilitet / Video

Du kan också klicka här för att läsa Gröna bilisters intervju med Dale Bracewell.

Videointervju med Dale Bracewell

Jacob Kihlbaum, från Sony Musics presentation handlar om analogin mellan musikbranschen och bilismen. Om att framtidens mobilitet likt dagens musikköp kommer att ske mer on demand –  vi hyr en bil med fyrhjulsdrift fjällresan, cyklar eller åker kollektivt till jobbet, och väljer med bättre uppkoppling att genomföra våra möten online.

Jacob Kihlbaums presentation om hur musikbranschen kan inspirera i mobilitetsfrågor

 

World Café för inspel till Färdplan 2030

Under eftermiddagens World Café bidrog deltagarna på Mobilitet och beteende med att samla sina bästa inspel till omställningsarbetet under ledning av processledare Maria Richter Simsek. Förslagen som kom upp tas tillvara av Gröna bilister i det fortsatta arbetet med Färdplan2030 vars viktigaste frågor ställs till politikerna under Almedalsveckan.

Klicka här för att komma till webbsajten om Färdplan 2030.

 

Om arrangörer och sponsorer

Mobilitet och beteende är Gröna bilisters årliga konferens med fokus på beteendefrågan i omställningen till ett fossilfritt transportsystem. I år arrangerades konferensen i samverkan med Fyrbodals kommunalförbundUddevalla kommun, Västra Götalandsregionen och Klimatkommunerna och den sponsrades av Transformo, Hertz samt Zero mission.