Mot en fossilfri framtid – välkommen på konferens i Uddevalla!

Hur ska vi fossilbefria våra fordon och göra det enklare för folk att resa rätt? Inspirationen hittar du i Uddevalla den 21:e mars på konferensen Mobilitet och beteende! Här får du chansen att ta del av det senaste inom området grön mobilitet.

­­­­– Den här konferensen är ett unikt tillfälle att lokalt få lyssna på framstående föreläsare och få möjlighet att nätverka och diskutera dessa frågor med kollegor från olika delar av landet, säger Morgan Ahlberg projektledare för Hela gröna vägen på Fyrbodals kommunalförbund.

Konferensen, Mobilitet och beteende, är en mötesplats för dig som vill vara med och påskynda framtidens hållbara mobilitetslösningar och nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Fyrbodals kommunalförbund driver just nu projektet Hela gröna vägen för att stötta kommuner och näringsliv i omställningen till fossilfria transporter. En av våra samarbetspartners i det projektet är Gröna Bilister. I höstas valde de därför att lägga sitt årliga event ”Miljöbästa bil” i Trollhättan, och nu lägger de även sin årliga mobilitetskonferens hos oss i Fyrbodal.

­– Det betyder att våra kommuner och vår region får draghjälp i sitt arbete med fossilfria transporter. Både genom deltagande på konferensen, och den uppmärksamhet som konferensen får i lokala och nationella media, säger Morgan Ahlberg.

Oavsett hur mycket teknik och smarta lösningar vi har är det ändå vårt beteende som bestämmer resultatet. Med best practice-exempel från kommuner och utlandet, trendspaningar, analyser samt en stor dos av interaktion och erfarenhetsutbyte på plats, kraftsamlar vi för att påskynda omställningen till fossilfrihet och hållbara samhällen.

– Fler och fler aktörer börjar förstå vikten av att jobba med dessa frågorna. Det är därför som denna konferensen är så viktig, för att sprida befintlig kunskap och diskutera hur vi går från ord till handling. Nästa goda mobilitetsexempel kanske kan komma från Sverige, säger Johanna Grant från Gröna bilister.

På årets konferens hör vi bland annat om exemplet Vancouver i Kanada, som storsatsar på grön mobilitet och styr mot ambitiösa mål som att minska biltrafiken med en tredjedel och bli världens miljövänligaste stad till 2020. Vi får också höra om svenska kommuner som ligger i framkant och om vad vi som arbetar med grön mobilitet har att lära av musikbranschen.

Konferensen hålls på Folkets hus i Uddevalla tisdagen den 21:mars.

Klicka här för att ta del av hela programmet och anmäla dig till konferensen hos Gröna bilister.

 

För mer information kontakta:

Filippa Bohlin, kommunikatör Hela gröna vägen

filippa.bohlin@fyrbodal.se +46 0732416146

Morgan Ahlberg, projektledare Hela gröna vägen

morgan.johansson@fyrbodal.se, +46 702 17 94 49