Fyrbodals kommuner driver omställningen till fossilfria transporter

– För att kunna ta uppdrag för Trollhättans Stad och bostadsbolaget Eidar kör vi sedan några år tillbaka på biogas. Vi har totalt fyra biogasbilar i vår fordonsflotta, säger Mats Sörensen, delägare i Paintab i Trollhättan.

 

Alltfler el- och biogasbilar tar plats i kommunernas fordonsflottor. Antalet publika laddpunkter ökar snabbt och flera nya biogasmackar invigdes hösten 2018.

– Kommunernas målmedvetna satsning ger även näringslivet bättre förutsättningar att köra fossilfritt. Tillsammans har våra 14 kommuner en mycket stor köpkraft som påverkar utvecklingen långt utöver kommunernas egna utsläpp, säger Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund.

Efter tre år med Hela gröna vägen har Fyrbodals kommuner kommit en bra bit mot målet att nå fossilfria transporter 2030. I satsningen ingår även kommunerna i norska Östfold och Follo, samt Norsk Elbilforening och Gröna Bilister.

– I vår gränsregion finns det nu minst 1 300 publika laddpunkter och utbyggnadstakten fortsätter att öka, berättar Karin Stenlund, ansvarig för Affärsdriven miljöutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.

Snabbt fler el- och biogasbilar

– Antalet el- och biogasbilar i kommunernas egna fordonsflottor ökar också i snabb takt. Under hösten 2018 har ännu fler diesel- och bensinbilar bytts ut till fossilfria fordon. Vid årsskiftet 18/19 finns totalt cirka 600 el- och biogasbilar i kommunernas fordonsflottor.

– Bland annat står Uddevalla kommun för en stor ökning. Och i Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud kommer många biogasbilar att rulla framöver tack vare att företaget BRC Sweden har investerat i nya biogastankstationer där.

Upphandlar med krav på fossilfria transporter

Ett mycket gott exempel på hur kommunerna kan driva på utvecklingen ytterligare är Trollhättans Stad. Sedan åtta år tillbaka ställer kommunen krav på fossilfria transporter vid upphandling av olika tjänster.

– Fastighetsunderhåll är ett exempel på tjänster som vi vet innebär en hel del transporter, säger Stefan Griwall, upphandlingschef på Trollhättans Stad.

– För närvarande har vi ett 20-tal leverantörer inom fastighetsunderhåll som kör sina servicebilar på biogas eller el. Det är byggföretag, golvläggare, målerifirmor med flera som valt att köra fossilfritt för att kunna få avtal med kommunen.

– Våra politiker har tagit ställning för fossilfritt så vi inköpare har tydliga riktlinjer att arbeta efter, säger Stefan Griwall.

Lånar ut eldrivna maskiner och fordon

På den norska sidan av gränsen har fokus bland annat varit att inspirera kommuner och näringsliv att använda eldrivna arbetsfordon och arbetsredskap. Genom att låna ut fordon och maskiner för professionellt bruk kan barriären för att handla upp fossilfria arbetsfordon sänkas.

–Sedan utlåningen startade har bland annat 15 eldrivna hjullastare sålts enligt en lokal återförsäljare, berättar Guri Bugge, klimat- och energirådgivare i Östfold fylkeskommune.

– Vi har också satsat stort på att låta invånarna i flera kommuner låna elcyklar på biblioteket. Om fler väljer att cykla och låta bilen stå kan vi nå stora klimatfördelar, konstaterar Guri.

 

Se filmen om hur Trollhättans Stad ställer krav på miljöfordon vid upphandling

Läs artikel om Trollhättans Stads satsning på fossilfria bilar 

 

 

Mindre bilkjøring: Samarbeid er nøkkelen

Ville du lettere la bilen stå om noen tilrettela reisen mellom hjem og arbeid for deg på den mest sømløse måte? På Nord-Jæren har de gjort akkurat det, og med gode resultater. 300 bedrifter med totalt 45.000 ansatte har muligheten til å reise med en egen og rimelig billett, og kan ta offentlige el-sykler den siste biten. Alt med ett kort. Velkommen til ”Hjem-jobb-hjem”. Fortsätt läsa Mindre bilkjøring: Samarbeid er nøkkelen

Hela gröna vägen går åt rätt håll

Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund berättar om företagets vision ”Mobilitet för en mer hållbar framtid”

 

Genom projektet Hela Gröna Vägen driver vi på omställningen till fossiloberoende transporter, ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan och bidra till bättre folkhälsa. Omvärldsanalyser från Nevs, Fordonsgas och Gröna bilister visar att gränsregionen är på rätt väg i satsningen på fossiloboeroende.

 

I Fyrbodal/Östfold/Follo ser vi nu resultatet av två års arbete inom projektet Hela gröna vägen. Under referensgruppsmötet i Trollhättan den 16 november berättade den svenska projektledaren Morgan Ahlberg om framstegen. I gränsregionen ses tillväxt både på infrastruktursidan, med fler biogastankställen. Laddstolpar finns nu i så gott som samtliga kommuner inom projektområdet och många kommuner är på god väg att byta ut sina fossildrivna fordon till sådana som går på el eller biogas.

 

Utlån av fossilfria arbetsmaskiner

I Östfold har kommunerna gjort en gemensam upphandling av elcyklar och fler bibliotek har sållat cyklar till böcker för utlåning. Dessutom arbetar man här med ett spännande projekt där kommuner kan låna fossilfria elmaskiner, allt från hjullastare till motorsågar och lövblåsare och testa i verksamheten. Utmaningen framöver är att hitta ännu fler och kraftfullare maskiner, med målet att ersätta sådana som går på fossila bränslen.

– Bygg- och anläggningsmaskiner orsakar betydande lokala utsläpp, en beräkning i Oslo visade att det stod för så mycket som en tredjedel av de lokala utsläppen, berättar Guri Bugge från Östfold Fylkeskommune.

 

Framtidens transporter enligt Nevs

Bland de som gästade referensgruppsmötet var Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund, som berättade hur Nevs ser på framtiden. Företagets vision lyder ”Mobilitet för en mer hållbar framtid” och en affärsplan baserad på ”elektriskt, delat och självkörande”.

Föroreningar och köer är jätteproblem på många håll i världen. De är också de främsta drivkrafterna bakom Nevs existens och bakgrunden till att kinesiska bolag investerat 10 miljarder i företaget. Målsättningen är att leverera sömlösa transporttjänster till många människor.

– Omställningen kommer att gå fort, vi vill inte att folk ska köpa Nevsbil, men däremot åka i Nevsbil, säger Fredrik Fryklund.

Ökat intresse för gasdrivet

Niklas Sunnerhäll från Fordonsgas berättade om expansionsplaner och ökad efterfrågan på gas. Dels inom lantbruket, där man ser möjligheterna att sluta kretsloppen lokalt genom att driva maskiner på biogas. Dels inom industrin som också visar ökat intresse för biogasen. Idag ses också satsningar på infrastruktur för fordonsgas i Europa, inte minst för tunga transporter.

Tillgången på fordon är god över hela linjen, från personbilar till lätta lastbilar, och såväl Volvo som Scania och Iveco har lanserat tyngre gasdrivna modeller.

Ketchupeffekt väntar

Johanna Grant från Gröna bilister berättade om utvecklingen för att nå 2030-målet.

Det går åt rätt håll, men än så länge alltför långsamt (miljöbarometern.se). Det behöver bli lätt att göra rätt och svårt att göra fel. För att komma åt bilberoendet och slentrianbilåkandet är det viktigt med ökat fokus på beteendefrågorna. Bilpooler kan vara ett bra alternativ, inte minst i städerna. Dessutom välkommet med satsningar på innovativa digitala plattformar där man kan prenumerera på de transporter och den kommunikation man behöver. Även enligt Johanna Grant finns mycket som tyder på att omställningen går fort och att vi kan komma att se en ketchupeffekt inom sådana transporttjänster inom fem år.

– En mobilist reser när det är nödvändigt, fossilfritt och sömlöst, utan för många hinder och väntetider.

Johanna Grant tipsade också om Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende som kommer att hållas den 15 mars i Uppsala.

Åpning av egen elsykkelbane

Inspiria i Sarpsborg forsterker satsingen på elsykkel. Nå kan alle komme og prøve en elsykkel på egen bane.

– Vi hadde plass og vi hadde ideen. Og ingen andre hadde gjort det før, så jeg er stolt av å invitere til åpning av Norges første elsykkelbane, sa en engasjert administrerende direktør av Inspiria, Geir Endregård under åpningen av den nye banen på Inspiria.

Den nye elsykkelbanen er 500 meter lang, og inneholder svinger, bakker og en flat strekning slik at folk som tester kan både kjenne farten i sykkelen, men også mestre bakker og svinger.

Inspiria skal inspirere

Endregård er levende opptatt av at senteret skal inspirere folk til endring. Og håper at det nye elsykkelanlegget skal få folk til å prøve elsykkel for første gang for å se om elsykkel er noe for dem. Han får støtte av Elbilforeningen.

– Dette anlegget er særlig viktig fordi det er tilgjengelig for mange som kanskje ikke engang har vurdert å prøve elsykkel, men de vil prøve fordi de allerede er på Inspiria, sier Hulda Tronstad, seniorrådgiver i elektrisk mobilitet i Elbilforeningen. Hun sto tidligere ansvarlig for Norges største elsykkelprosjekt, og ser at det fremdeles er langt fram til at «folk flest» har prøvd en elsykkel.

Tronstad legger særlig vekt på tilbudet som finnes av lastesykler og den muligheten det nye anlegget gir for å teste en slik.

– En lastesykkel er mer enn noen andre sykler en erstatning for bil. Men det er en annen sykkelopplevelse og krever mer før en beslutning. Og når man da får tilbud om både tohjulslastesykler, trehjulslastesykler samt longtail, så har man et svært attraktivt anlegg som kan bidra til at folk faktisk velger sykkel framfor bil.

Mange bidragsytere
Åpningen ble offisielt utført av leder i samferdselskomiteen i Østfold, Olav Mo (KrF) og leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete (Sp).  Elsykkelbanen er finansiert av Østfold Fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma fra statens belønningsordning, samt bypakken via Sarpsborg kommune og Smart City.
– Vi mener det er en viktig og riktig satsing å bruke midler på en slik øvingsbane, sa Olav Mo i samferdselskomiteen. Han brukte dagen til å teste ut elsykkelgliset på en elektrisk terrengsykkel, en 2018 modell Haibike, utlånt av Beach Mountain.


På utendørsanlegget finnes allerede en trafikksikkerhetsløype på 360 meter, 110 meter Pumptrack, 100 meter trehjul/løpesykkelløype, pen beplantning og mye utstyr. Et knippe ulike elsykler kan brukes av besøkende, og i løpet av sommermånedene har over 1000 benyttet sjansen til å prøve en elsykkel – de fleste av dem for første gang.

Inspiria brukes av alle skolene i Østfold, men stadig flere besøker senteret i helgene. Og sykkelanlegget er et populært trekkplaster. Det brukes også som åpent nærmiljøanlegg når selve senteret er stengt.

Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.