Fyra nya biogasmackar ger fler chansen att tanka närproducerat i Fyrbodal

Det händer inte ofta att fyra biogasmackar invigs inom loppet av två dagar. Men i november 2018 fick Strömstad, Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed var sin tankstation. Nu kan ännu fler privatpersoner och kommunerna tanka klimatsmart biogas som producerats i Fyrbodal.

Med de fyra nya biogasmackarna har antalet tankstationer i Fyrbodal ökat från sex till tio. Det gör Fyrbodal till ett av Sveriges biogastätaste områden.

Tankstationerna har byggts av Trollhätteföretaget BRC Sweden med stöd av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbunds projekt Hela gröna vägen samt det Innovatum-baserade projektet Biogas2020.

− Nu kan fler i Fyrbodal välja att köra bil på ett klimatsmart bränsle som dessutom är närproducerat av gödsel och restprodukter, säger Dennis Staaf, vd för BRC Sweden.

Gårdsbaserad biogasproduktion

En stor del av biogasen som kan tankas i Fyrbodal tillverkas också i området. Framförallt i de gårdsbaserade produktionsanläggningar som drivs av innovativa lantbrukare på dalsländska Dalboslätten. Där görs biogas av gödsel från mjölk- och svingårdar, slakteriavfall och rester från annan livsmedelsproduktion. Dessutom ger biogasproduktionen en restprodukt i form av ett kraftfullt biogödsel till lantbruket. På vis blir det ett hållbart kretslopp; biogödslet ger näring till nya skördar som ger mat till kreaturen som genererar ny gödsel som blir värdefull råvara till biogasproduktionen.

Ett års kogödsel räcker 400 mil

– Många känner inte till att ett års gödsel från en ko räcker till att köra 400 mil med en personbil, berättar Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, Fyrbodals kommunalförbund. Förutom att biogas är förnybart så har den i princip ingen negativ påverkan på klimatet. Koldioxidutsläppen minskar med upp till 95 procent jämfört med om man kör på diesel eller bensin. Biogas ger heller inga skadliga partikelutsläpp och kan köras i framtida miljözoner.

Bygger tankstation för lastbilar

I Fyrbodal är Trollhättans Stad sedan mer än 20 år tillbaka en pionjär inom biogas. Det kommunägda bolaget Trollhättan Energi både tillverkar, distribuerar och säljer biogas på flera orter. Under 2019 inviger de även en ny tankstation vid Trestad Center där fyra lastbilar kan snabbtanka biogas samtidigt. Det är en viktig satsning som gör det möjligt att köra transport- och servicefordon på hållbar biogas istället för diesel. Trollhättans Stad kör dessutom sina renhållningsfordon och personbilar på biogas. Biogasen levereras även till Västtrafiks kollektivtrafikbussar i Vänersborg och Trollhättan.

Kommuner väljer biogasbilar

Fyrbodals kommunalförbund har ett starkt fokus på ökad produktion och användning av biogas. De 14 medlemskommunerna har gemensamt satt målet att gå över till fossilfria transporter senast 2030. I de kommuner som nu har tillgång till biogas har kommunerna bytt ut flera av sina diesel- och bensindrivna kommunbilar till biogasbilar.

− Med öppnandet av de fyra nya tankstationerna tar kommunerna i Fyrbodal ett stort kliv mot att förverkliga det gemensamma målet. Det är också ett fint exempel på hur samverkan mellan näringslivet och kommunerna kan driva på utvecklingen för ett fossilfritt samhälle, kommenterar Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

Biogasmarknaden växer

− Marknaden för biogas och gasbilar ökar i hela Sverige. Det öppnas fler gastankstationer, intresset för gasbilar ökar och biltillverkarna lanserar fler bilmodeller, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson på Gröna Bilister som är partner i projektet Hela gröna vägen.

− Biogas är ett av de bästa fordonsbränslena vi har just nu. Det tillverkas lokalt av gödsel, livsmedelsavfall, avloppsslam och annat organiskt material. Om vi ska kunna nå Sveriges klimatmål gäller det att ha flera fossilfria alternativ. Att bara satsa på elbilar räcker inte, konstaterar Martin Prieto Beaulieu.

 

Se filmen om hur ko- och grisgödsel blir klimatsmart biogas i Dalsland

Se filmen ”Nu kan fler tanka klimatsmart biogas i Fyrbodal”

Läs artikeln ”Därför ska du satsa på biogasbil”

Läs artikeln om planerna för en ny tankstation för biogas vid Trestad center

Fyra nya biogasmackar invigs i november

Tankar biogas

Den 8 och 9 november invigs fyra efterlängtade tankstationer för närproducerad biogas i Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Strömstad. På biogasmackarna tankar du fossilfri biogas tillverkad av gödsel och avfall på lantbruk i Dalsland och andra anläggningar i Fyrbodal. Ett klimatsmart alternativ till bensin och diesel.

Mackarna är öppna för alla som vill köra på ett fossilfritt och närproducerat bränsle. Här kommer kommunernas nya biogasbilar att tankas och förhoppningsvis många fler. Varmt välkommen att fira med oss!

INVIGNINGSTURNÉ

STRÖMSTAD: Torsdagen den 8 november, kl. 10-11, vid Ekoparken, Sältegatan 8.

DALS ED: Torsdagen den 8 november, kl. 15-16, vid Brandts Bil, Verkstadsvägen 3.

MELLERUD: Fredagen den 9 november, kl. 10-11, Eldaregatan 1.

BENGTSFORS: Fredagen den 9 november, kl. 15-16, Sågudden intill Din-X tankstation, Floraleden 2.

  • Varje invigning inleds med ett kort panelsamtal med tankstationens ägare Dennis Staaf från BRC Sweden, kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun, biogasproducenter från Biogas Dalsland och biogasleverantör Pia Brül Hjort från Trollhättan Energi.
  • Tankstationerna invigs med premiärtankning av en biogasbil.
  • Mingel och fika
  • Utlottning; en weekend med fulltankad biogasbil

Invigningarna arrangeras av BRC Sweden i samarbete med Trollhättan Energi, Hela gröna vägen/Fossilfri2030 och Interreg Sverige-Norge.

Tankstationerna har delfinansierats av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet.

Biogassproduksjon på gård – Hvilke muligheter finnes?

Biogass kan lages av kloakkslam, matavfall, planterester og husdyrgjødsel. Og gassen kan utnyttes som energi til drivstoff, oppvarming eller i el-produksjon. Potensialet i produksjon av biogass er stort, for er det én ting det finnes mye av på norske gårder, så er det husdyrgjødsel. Fortsätt läsa Biogassproduksjon på gård – Hvilke muligheter finnes?

Därför ska du satsa på biogasbil

Tankar biogas

Biogasbil är kanske det enklaste alternativet att byta till. Det är ingen större skillnad mellan den och en vanlig bensinbil förutom att du kan köra på ett svensktillverkat, förnybart bränsle istället för på importerade fossila drivmedel.

– Det pratas mycket om elbilar idag. Det är bra, men för de som inte har laddmöjligheter hemma finns i stora delar av Sverige ett väldigt bra alternativ – bilen som drivs av lokalproducerat bränsle – biogasbilen, säger Martin Prieto Beaulieu från Gröna bilister.

Biogas sluter kretsloppet

Biogas produceras av bland annat avloppsslam, matavfall och gödsel. Det är faktiskt det bränsle som har lägst klimatpåverkan. Dels ersätter biogasen fossila bränslen och eftersom gasen tillverkas i Sverige minskar behovet av bränsletransporter. Samtidigt gör en större efterfrågan på biogas att svenska gårdar blir mindre beroende av importerat gödsel eftersom biogastillverkning har ekologiskt gödsel som biprodukt.

– Om vi använder biogas producerad i Sverige kan vi också räkna de arbetstillfällen som skapas lokalt i bygden till de positiva effekterna av ökad efterfrågan på biogas. Ju fler som kör på biogas desto bättre för Sverige, säger Martin Prieto Beaulieu.

Lägre bränslekostnader 

Idag är infrastrukturen för biogas i landet, från Gävle och söderut, väl utbyggd och planeras att byggas ut ytterligare under 2018.

Precis som med de fossila bränslena så varierar priset på biogas (fordonsgas), men sett över tid ligger priset runt 15-20 procent lägre än för bensin och diesel. Alla gasbilar har dubbla tankar, en för gas och en för bensin. Bensintanken tar vid när gasen tar slut, så den sammanlagda körsträckan blir längre än med motsvarande bensinmodell:

– Jag kör själv gasbil sedan tre år tillbaka. Det funkar alldeles utmärkt. Det bästa är att jag kan köra med gott samvete. Jag bidrar till att samhället får avsättning för sina restprodukter och jag vet var gasen kommer från: svenska skolor, restauranger, hotell, hushåll och jordbruk. Pengarna jag tankar för stannar i Sverige istället för att betala för import av sämre bränsle från Ryssland eller Saudiarabien. Det känns väldigt bra, säger Martin Prieto Beaulieu.

 

Fem skäl att satsa på biogasfordon:


Biogasbilen är ett hållbart alternativ
till ett bra pris redan idag. Med reducerat förmånsvärde är gasbilen bra också för tjänstebilsföraren. Från och med 1 juli 2018 får gasbilar 10.000kr i bonus.

Gasbilen har all komfort, räckvidd och möjligheter till dragkrok och dessutom dubbla tankar om tankställe skulle saknas.

Det finns idag 25 personbilsmodeller på marknaden, och på transportsidan alla storlekar av lastbilar med gasdrift. I Trollhättan finns också företaget BRC Sweden som utrustar bilmodeller som inte är fabriksbyggda för gasdrift, inklusive arbetsfordon, med gastankar.

Även på begagnatmarknaden finns många gasbilar.

Precis som med grön el så kan du välja att aktivt köpa ren biogas genom gröngas-principen. Det innebär att när du tankar en viss mängd fordonsgas vid ett tankställe så rapporteras kvantiteten så att motsvarande mängd biogas fylls på i det totala systemet vilket gynnar den lokala biogasproduktionen.

 

Fakta om biogas:

 

Biogasen vi kör bil på innehåller 97% metangas. I andra länder tankas samma bilar med fossil metangas, så kallad naturgas vilket ger betydligt högre klimatpåverkan. Biogas tillverkas under tre veckor från olika sorters avfall som gödsel, avloppsvatten, matrester eller växtrester från jordbruk.

När du vill hitta en gasmack ska du leta efter skyltar med texten ”Fordonsgas”. Fordonsgas är en beteckning på en blandning av biogas och naturgas. Förklaringen till att det inte står Biogas på skyltarna är att alla delar av landet ännu inte kommit upp i en produktion som täcker behovet hos Sveriges över 50 000 bilar och bussar som tankar gas. 2016 var andelen i snitt 82% vilket är högst i världen. På andra plats ligger Kalifornien på 50% biogas i sin gasmix. Vill du bidra extra till ökad biogasproduktion väljer du Biogas100-produkter när du tankar.

Biogasproduktion är ett väldigt smart sätt att ta hand om samhällets avfall. Maximal klimatnytta gör biogasen när den används för att ersätta bensin och diesel. Jämfört med fossila bränslen minskar biogasen också städernas haltskadliga luftföroreningar.

Källor:

http://www.fordonsgas.se

http://www.fordonsgas.se/gasfordon

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/

http://www.miljofordon.se/bilar/gasbil/

http://www.brcgas.se/

http:/www.biogasakademin.se

http://www.biogasbilen.se/

 

Strömstad får tankställe för biogas

Det var fem år sedan senast, men nu byggs tankstationer för biogas i Fyrbodal igen. Första stället där spaden gått i jorden är Strömstads kommun. Enligt planerna ska Strömstadsborna kunna tanka grönt i april nästa år.

– Det känns väldigt bra. Det är något vi motionerade om till fullmäktige redan 2011. Det är också en oerhört viktig del i vårt övergripande mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030, säger Strömstads kommunalråd, Peter Dafteryd.

Det nya tankstället för biogas byggs i Hålkedalen vid södra infarten till Strömstad. Bakom satsningen står Trollhätteföretaget BRC Sweden som har avtal med Brålanda gas om leveranser av biogas. VD för BRC Dennis Staaf besökte i veckan byggplatsen.

–  Det finns mycket vi kan spela med och förhandla om när det gäller affärsmöjligheter, men naturen kan vi inte förhandla med. Vi måste sikta på att bli fossilfria, säger Dennis Staaf.

Ställer om fordonsflottan

Peter Dafteryd hoppas få köra kommunens första gasfordon redan inom kort. Strömstads kommun har beslutat att successivt förnya bilparken med gasfordon. Den första levereras före nyår, 2019 ska ytterligare ett 20-tal gasbilar tillföras.

– Samarbetet med kommunen ger en plattform för vår etablering i Strömstad, säger Dennis Staaf. Nu hoppas vi att fler företag och privatpersoner följer efter och väljer gasfordon.

Positiv utveckling för biogasen

Företaget BRC Sweden har beviljats statligt stöd från Klimatklivet för satsningen i Strömstad och planerar även för utbyggnad av biogastankställen i Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors under det kommande året. Med den nysatsning på infrastrukturen som sker, ser Dennis Staaf positivt på framtiden för bränslet.

-Nu är det riktiga medvindar för biogasen. Alla har ju även förstått att biogasen är den närmaste vägen fram för att bli fossilfria. Så vi ser, både på tunga och lätta fordon, att det är vägen fram.

Sedan tidigare finns tankställen för gas i Håby, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Brålanda.

Hela gröna vägen går åt rätt håll

Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund berättar om företagets vision ”Mobilitet för en mer hållbar framtid”

 

Genom projektet Hela Gröna Vägen driver vi på omställningen till fossiloberoende transporter, ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan och bidra till bättre folkhälsa. Omvärldsanalyser från Nevs, Fordonsgas och Gröna bilister visar att gränsregionen är på rätt väg i satsningen på fossiloboeroende.

 

I Fyrbodal/Östfold/Follo ser vi nu resultatet av två års arbete inom projektet Hela gröna vägen. Under referensgruppsmötet i Trollhättan den 16 november berättade den svenska projektledaren Morgan Ahlberg om framstegen. I gränsregionen ses tillväxt både på infrastruktursidan, med fler biogastankställen. Laddstolpar finns nu i så gott som samtliga kommuner inom projektområdet och många kommuner är på god väg att byta ut sina fossildrivna fordon till sådana som går på el eller biogas.

 

Utlån av fossilfria arbetsmaskiner

I Östfold har kommunerna gjort en gemensam upphandling av elcyklar och fler bibliotek har sållat cyklar till böcker för utlåning. Dessutom arbetar man här med ett spännande projekt där kommuner kan låna fossilfria elmaskiner, allt från hjullastare till motorsågar och lövblåsare och testa i verksamheten. Utmaningen framöver är att hitta ännu fler och kraftfullare maskiner, med målet att ersätta sådana som går på fossila bränslen.

– Bygg- och anläggningsmaskiner orsakar betydande lokala utsläpp, en beräkning i Oslo visade att det stod för så mycket som en tredjedel av de lokala utsläppen, berättar Guri Bugge från Östfold Fylkeskommune.

 

Framtidens transporter enligt Nevs

Bland de som gästade referensgruppsmötet var Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund, som berättade hur Nevs ser på framtiden. Företagets vision lyder ”Mobilitet för en mer hållbar framtid” och en affärsplan baserad på ”elektriskt, delat och självkörande”.

Föroreningar och köer är jätteproblem på många håll i världen. De är också de främsta drivkrafterna bakom Nevs existens och bakgrunden till att kinesiska bolag investerat 10 miljarder i företaget. Målsättningen är att leverera sömlösa transporttjänster till många människor.

– Omställningen kommer att gå fort, vi vill inte att folk ska köpa Nevsbil, men däremot åka i Nevsbil, säger Fredrik Fryklund.

Ökat intresse för gasdrivet

Niklas Sunnerhäll från Fordonsgas berättade om expansionsplaner och ökad efterfrågan på gas. Dels inom lantbruket, där man ser möjligheterna att sluta kretsloppen lokalt genom att driva maskiner på biogas. Dels inom industrin som också visar ökat intresse för biogasen. Idag ses också satsningar på infrastruktur för fordonsgas i Europa, inte minst för tunga transporter.

Tillgången på fordon är god över hela linjen, från personbilar till lätta lastbilar, och såväl Volvo som Scania och Iveco har lanserat tyngre gasdrivna modeller.

Ketchupeffekt väntar

Johanna Grant från Gröna bilister berättade om utvecklingen för att nå 2030-målet.

Det går åt rätt håll, men än så länge alltför långsamt (miljöbarometern.se). Det behöver bli lätt att göra rätt och svårt att göra fel. För att komma åt bilberoendet och slentrianbilåkandet är det viktigt med ökat fokus på beteendefrågorna. Bilpooler kan vara ett bra alternativ, inte minst i städerna. Dessutom välkommet med satsningar på innovativa digitala plattformar där man kan prenumerera på de transporter och den kommunikation man behöver. Även enligt Johanna Grant finns mycket som tyder på att omställningen går fort och att vi kan komma att se en ketchupeffekt inom sådana transporttjänster inom fem år.

– En mobilist reser när det är nödvändigt, fossilfritt och sömlöst, utan för många hinder och väntetider.

Johanna Grant tipsade också om Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende som kommer att hållas den 15 mars i Uppsala.

I Vänersborg kör hemtjänsten på lokalproducerad biogas

I Vänersborg ökar antalet fordon som drivs med el- och biogas. Nu är en dryg tredjedel av kommunens fordonsflotta fossiloberoende. Bland de verksamheter som bytt bort det fossila, finns hemtjänsten i Brålanda, som tankar biogas från Dalboslätten i sina bilar.

– Det känns extra bra att köra på biogasen när man vet att det är så nära här den produceras, säger Elin Larsson på hemtjänsten i Brålanda.

När kommunen köpte in åtta nya fordon till verksamheten i Brålanda valde de sådana som går på biogas i linje med att kommunen satsar på en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

– Det var spännande. Jag hade aldrig kört på biogas förut, och många andra hade inte gjort det heller, säger Elin Larsson på hemtjänsten i Brålanda.

Lokalproducerat och koldioxidsnålt

Biogasen hemtjänsten kör sina fordon på är producerad av ett tiotal lantbrukare på Dalboslätten. Genom Biogas Brålanda framställer de biogas från lokalt avfall, gödsel och livsmedelsrester. Biogas transporteras sedan från gårdsanläggningarna i ett ledningsnät till en uppgraderingsanläggning där rågasen blir fordonsbränsle.

– Det som är största poängen med biogas är att vi använder avfall och förädlar det, säger en av producenterna Per-Olof Hilmér på Bäckens gård.

Viktigt med fossiloberoende

Han tycker att det är positivt med den ökade fokusen på fossilfrihet inom transportsektorn. Det kan leda till en förändring som är viktig, inte minst för våra barn- och barnbarns framtid.

–  Biogasen kommer inte lösa alla problem, men den är en del av lösningen. Just nu pratas det mycket om elbilar och det är jättebra, för det sätter fokus på att vi måste ändra vårt beteende.Kan man försöka bidra på något vis, om alla gör det och visar att vi vill går åt det här hållet. Då blir det någonting av det, säger Per-Olof Hilmér.

 

 

 

 

 

Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.