Fyll inn skjemaet om du representerer en bedrift som ønsker å delta i omstillingen til en fossilfri grenseregion i 2030. Når vi har mottatt deres påmelding vil dere motta en bekreftelse på at dere nå deltar i prosjektet. Bedriften vil også bli presentert på nettsiden fossilfri2030.no.

Vår bedrift er med og skaper verdens beste grenseregion for fossilfri transport. Som partner i prosjektet Fossilfri 2030 bidrar vi til å forminske utslippene fra våre kjøretøy og støtte utbyggingen av en fossilfri infrastruktur. Kommunene i Fyrbodal, Østfold og Follo, har alle skrevet under på å ha en fossilfri kjøretøysflåte innen 2030. Nå tar vi budstikken med videre til næringslivet.

 • (For eksempel: Velge kjøretøy og drivstoff som gir forminsket utslipp og klimagasser og installere ladepunkter ved arbeidsplassen, oppmuntre ansatte til å bruke kollektivtransport, sykkel og reisefrie møter. Satsninger på minsket kjøring, forbedret logistikk og stille miljøkrav til underleverandører.)

 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, png, eps, pdf, jpeg.

   Last opp bedriftens logo og minst ett bilde fra virksomheten, dette for å vise din deltakelse i konverteringen.
  Interreg Sverige-Norge
  Västra Götalandsregionen
  Fyrbodals kommunalförbund
  Akershus fylkeskommune
  Östfold fylkeskommune
  Norsk elbilforening
  Gröna bilister
  Rakkestad Näringsråd