Därför ska du satsa på biogasbil

Tankar biogas

Biogasbil är kanske det enklaste alternativet att byta till. Det är ingen större skillnad mellan den och en vanlig bensinbil förutom att du kan köra på ett svensktillverkat, förnybart bränsle istället för på importerade fossila drivmedel.

– Det pratas mycket om elbilar idag. Det är bra, men för de som inte har laddmöjligheter hemma finns i stora delar av Sverige ett väldigt bra alternativ – bilen som drivs av lokalproducerat bränsle – biogasbilen, säger Martin Prieto Beaulieu från Gröna bilister.

Biogas sluter kretsloppet

Biogas produceras av bland annat avloppsslam, matavfall och gödsel. Det är faktiskt det bränsle som har lägst klimatpåverkan. Dels ersätter biogasen fossila bränslen och eftersom gasen tillverkas i Sverige minskar behovet av bränsletransporter. Samtidigt gör en större efterfrågan på biogas att svenska gårdar blir mindre beroende av importerat gödsel eftersom biogastillverkning har ekologiskt gödsel som biprodukt.

– Om vi använder biogas producerad i Sverige kan vi också räkna de arbetstillfällen som skapas lokalt i bygden till de positiva effekterna av ökad efterfrågan på biogas. Ju fler som kör på biogas desto bättre för Sverige, säger Martin Prieto Beaulieu.

Lägre bränslekostnader 

Idag är infrastrukturen för biogas i landet, från Gävle och söderut, väl utbyggd och planeras att byggas ut ytterligare under 2018.

Precis som med de fossila bränslena så varierar priset på biogas (fordonsgas), men sett över tid ligger priset runt 15-20 procent lägre än för bensin och diesel. Alla gasbilar har dubbla tankar, en för gas och en för bensin. Bensintanken tar vid när gasen tar slut, så den sammanlagda körsträckan blir längre än med motsvarande bensinmodell:

– Jag kör själv gasbil sedan tre år tillbaka. Det funkar alldeles utmärkt. Det bästa är att jag kan köra med gott samvete. Jag bidrar till att samhället får avsättning för sina restprodukter och jag vet var gasen kommer från: svenska skolor, restauranger, hotell, hushåll och jordbruk. Pengarna jag tankar för stannar i Sverige istället för att betala för import av sämre bränsle från Ryssland eller Saudiarabien. Det känns väldigt bra, säger Martin Prieto Beaulieu.

 

Fem skäl att satsa på biogasfordon:


Biogasbilen är ett hållbart alternativ
till ett bra pris redan idag. Med reducerat förmånsvärde är gasbilen bra också för tjänstebilsföraren. Från och med 1 juli 2018 får gasbilar 10.000kr i bonus.

Gasbilen har all komfort, räckvidd och möjligheter till dragkrok och dessutom dubbla tankar om tankställe skulle saknas.

Det finns idag 25 personbilsmodeller på marknaden, och på transportsidan alla storlekar av lastbilar med gasdrift. I Trollhättan finns också företaget BRC Sweden som utrustar bilmodeller som inte är fabriksbyggda för gasdrift, inklusive arbetsfordon, med gastankar.

Även på begagnatmarknaden finns många gasbilar.

Precis som med grön el så kan du välja att aktivt köpa ren biogas genom gröngas-principen. Det innebär att när du tankar en viss mängd fordonsgas vid ett tankställe så rapporteras kvantiteten så att motsvarande mängd biogas fylls på i det totala systemet vilket gynnar den lokala biogasproduktionen.

 

Fakta om biogas:

 

Biogasen vi kör bil på innehåller 97% metangas. I andra länder tankas samma bilar med fossil metangas, så kallad naturgas vilket ger betydligt högre klimatpåverkan. Biogas tillverkas under tre veckor från olika sorters avfall som gödsel, avloppsvatten, matrester eller växtrester från jordbruk.

När du vill hitta en gasmack ska du leta efter skyltar med texten ”Fordonsgas”. Fordonsgas är en beteckning på en blandning av biogas och naturgas. Förklaringen till att det inte står Biogas på skyltarna är att alla delar av landet ännu inte kommit upp i en produktion som täcker behovet hos Sveriges över 50 000 bilar och bussar som tankar gas. 2016 var andelen i snitt 82% vilket är högst i världen. På andra plats ligger Kalifornien på 50% biogas i sin gasmix. Vill du bidra extra till ökad biogasproduktion väljer du Biogas100-produkter när du tankar.

Biogasproduktion är ett väldigt smart sätt att ta hand om samhällets avfall. Maximal klimatnytta gör biogasen när den används för att ersätta bensin och diesel. Jämfört med fossila bränslen minskar biogasen också städernas haltskadliga luftföroreningar.

Källor:

http://www.fordonsgas.se

http://www.fordonsgas.se/gasfordon

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/

http://www.miljofordon.se/bilar/gasbil/

http://www.brcgas.se/

http:/www.biogasakademin.se

http://www.biogasbilen.se/

 

Storsatsning på laddstolpar i Uddevalla kommun

Nu drar Uddevalla Energi igång med utbyggnaden av den publika laddningen i kommunen. De kommande 18 månaderna ska 80 laddplatser och en solcellspark att byggas på strategiska platser.

– Vi vill finnas på Kampenhof med nära till näringsliv och affärer, vid idrottsanläggningar och simhallen. Sedan siktar vi på Laxbutiken vid Ljungskile och ut mot Landbadet, Gustafsberg. Det är den första etappen som vi hoppas hinna med i år, den andra är inte helt spikad ännu, berättar Krister Hillefors affärsområdeschef för elnät.

 

Vill driva omställning

Antalet laddstolpar i satsningen kan utökas om Uddevalla Energi får sina ansökningar om klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet, godkända. Men 40 laddstolpar med två laddpunkter vardera, blir det oavsett, eftersom bolaget aktivt vill uppmuntra till en omställning till nollutsläppsfordon.

– Vi gör satsningen för att det ska vara enkelt att ladda. Man ska känna att det går att köra på el redan idag. Just nu känns det som att hela bilbranschen är inställd på att leverera laddbara fordon. Och ju fler som köper ju billigare blir det. Om fem, sex år kan elbil vara billigare än bränslebil.

 

Solcellspark för elproduktion

Parallellt med laddstolpsutbyggnaden kommer Uddevalla Energi att investera i en solcellspark om 1,6 hektar utmed E6:an vid Forshälla Holmen.  Elen därifrån ska räcka till att producera el för att driva 150 elbilar som kör 1000 mil per år

– Ska vi göra en omställning måste vi också bygga fossilfri elproduktion, så det är en satsning för miljön som också har ett marknadsföringssyfte – Ladda din bil med solel, det minst miljöpåverkande bränslet man kan ha.

 

Egna fordonsflottan fossilfri

Uddevalla Energi arbetar också med el, biogas och HVO i sin egen fordonsflotta och är ett av de företag som redan signerat Fossilfritt 2030-budkavlen. Att jobba med omställningen till fossiloberoende är givande, menar Krister Hillefors.

– Det är jätteroligt, för det är en viktig satsning och ett roligt projekt att jobba med, säger han.

 

Här behövs fler snabbladdare

Prognosen för Västra Götalands län är ett totalt bestånd av 22.700 laddbara bilar 2020 och till 2030 beräknas det finnas 140.000 laddfordon i länet.

 

Länsstyrelsen har låtit göra en analys av var snabbladdare behövs i Västra Götalandsregionen. Rapporten har tagits fram inom myndighetens projekt EWEST som arbetar för att snabba på omställningen till elfordon.

Syftet med rapporten är att ge ett aktuellt planeringsunderlag som pekar ut platser som enligt rapportförfattaren är i behov av utbyggd snabbladdning, samt att ge principer för placering av destinationsladdare. Rapporten ger också en samlad kartläggning av befintlig (utbyggd och planerad) publik laddinfrastruktur i Västra Götaland samt information om olika sorters laddstolpar.

Klicka här för att ladda ner rapporten hos Länsstyrelsen

Så ser det ut i Fyrbodal

I Fyrbodal är den publika laddningen jämförelsevis väl utbyggd, men rapportförfattaren menar att det behövs snabbladdare i Färgelanda och Ed. Parallellt med att de mest trafikerade vägarna i regionen får sammanhängande korridorer bör också snabbladdare för klusterladdning byggas på större orter för att öka den dagliga rörligheten med elfordon. I Fyrbodal pekas bland annat Bengtsfors, Lysekil, Kungshamn, Skärhamn, Östad, Trollhättan och Uddevalla ut som lämpliga platser för sådana.

Laddning i flerbostadshus avgörande

Framöver kommer EWEST att återkomma med publikationer kring hinder och åtgärder för att säkerställa boende i flerbostadshus och på arbetsplatser, där den avgörande utbyggnaden av laddmöjligheter sker. Förhoppningen är att underlagen sammantaget ska underlätta för såväl offentliga som privata aktörer att kunna ställa om till fossilfria fordon och transporttjänster redan runt år 2020.

Fortsätt läsa Här behövs fler snabbladdare

Andelen fossilfria fordon ökar i Fyrbodals kommuner

 

 

Kommunerna i Fyrbodal fortsätter ställa om till fossilfria transporter. Drygt var femte bil i kommunernas egna fordonsflottor kan numera köras på biogas eller el.

Den snabbaste ökningen av fossilfria fordon under 2017 skedde i Uddevalla kommun, där flottan utökades med 40 nya biogasbilar och 12 nya elbilar. Därmed har andelen fossilfria fordon i Uddevalla kommuns flotta ökat från 3 till 16 procent på bara ett år.

– Jag är förstås väldigt nöjd över att vi kommit hit och ser för mig att vi fortsätter köpa fordon med alternativ till fossila bränslen, säger Ingemar Samuelsson (S), kommunalråd i Uddevalla.

– I Uddevalla har vi tagit ett helhetsgrepp om fordonsflottan, det har betytt mycket och nu fortsätter vi med full fart framåt, säger fordonsansvarig på Uddevalla kommun, Jörgen Storm.

Flera kommuner ökar takten

Störst andel fossilfria fordon i den egna verksamheten har Trollhättan, som fortsatt ligger i Sverige-toppen, med en andel på 76 procent. Därefter kommer Lysekil (37%) och Vänersborg (34%) som båda har ökat takten i bytet till fossilfritt under 2017.

– Våra planer är att fortsätta satsa på biogasbilar och även en del elbilar framöver. Kommunen och de kommunala bolagen bör ligga i framkant när det gäller omställningen till förnybara drivmedel för att bidra till att marknaden utvecklas, säger Lysekils kommunalråd Jan-Olof Johansson (S).

Arbetet för att minska fossilberoendet, och därmed utsläppen av växthusgaser, samordnas av Fyrbodals kommunalförbund genom projektet Hela Gröna Vägen. Förutom att främja utbytet av kommunernas egna fordon, arbetar projektet även med att snabba på utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel, som el och biogas.

 

Infrastrukturen byggs ut

Sedan projektet startade 2016 har antalet publika laddpunkter i Fyrbodal mer än fördubblats till cirka 400, varav merparten finns i Trollhättan, längs E6 i Bohuslän och på Orust. Samtidigt har antalet kommuner som helt saknar publik elbilsladdning minskat från fem till noll.

Under 2018 väntas även antalet tankställen för biogas öka kraftigt, främst genom utbyggnad i Dalsland och norra Bohuslän, där tankmöjlighet i dag saknas. Den första nya tankstationen på flera år byggs just nu i Strömstad.

– Det är bra att kommunerna arbetar strategiskt för att minska utsläppen från sina fordonsflottor och mycket glädjande att fler väljer att köra på vår lokalproducerade biogas, säger Martin Carling (C), ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

Hela Gröna vägen är ett samarbete mellan kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo, samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska Elbilsforeningen. Projektet delfinansieras av EU/Interreg samt Västra Götalandsregionen.

Målet är att bli en världsledande gränsregion för användandet av el- och biogasfordon. Samtliga kommuner har ställt sig bakom målet med fossilfria transporter senast år 2030.

Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.