Fyra nya biogasmackar invigs i november

Tankar biogas

Den 8 och 9 november invigs fyra efterlängtade tankstationer för närproducerad biogas i Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Strömstad. På biogasmackarna tankar du fossilfri biogas tillverkad av gödsel och avfall på lantbruk i Dalsland och andra anläggningar i Fyrbodal. Ett klimatsmart alternativ till bensin och diesel.

Mackarna är öppna för alla som vill köra på ett fossilfritt och närproducerat bränsle. Här kommer kommunernas nya biogasbilar att tankas och förhoppningsvis många fler. Varmt välkommen att fira med oss!

INVIGNINGSTURNÉ

STRÖMSTAD: Torsdagen den 8 november, kl. 10-11, vid Ekoparken, Sältegatan 8.

DALS ED: Torsdagen den 8 november, kl. 15-16, vid Brandts Bil, Verkstadsvägen 3.

MELLERUD: Fredagen den 9 november, kl. 10-11, Eldaregatan 1.

BENGTSFORS: Fredagen den 9 november, kl. 15-16, Sågudden intill Din-X tankstation, Floraleden 2.

  • Varje invigning inleds med ett kort panelsamtal med tankstationens ägare Dennis Staaf från BRC Sweden, kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun, biogasproducenter från Biogas Dalsland och biogasleverantör Pia Brül Hjort från Trollhättan Energi.
  • Tankstationerna invigs med premiärtankning av en biogasbil.
  • Mingel och fika
  • Utlottning; en weekend med fulltankad biogasbil

Invigningarna arrangeras av BRC Sweden i samarbete med Trollhättan Energi, Hela gröna vägen/Fossilfri2030 och Interreg Sverige-Norge.

Tankstationerna har delfinansierats av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet.

Henrik väcker hantverkarnas intresse för gasbilar

– En del blir förvånade när jag berättar om alla fördelar som gasbilen har. Många har till exempel inte tänkt på att miljözoner snart kan bli verklighet i flera städer. Då blir det svårt att göra jobb där om man har arbetsbilar som går på fossila bränslen, berättar Henrik Sandberg på Toveks Bil i Uddevalla.

Henrik Sandberg har bra koll på gasbilar och visar stolt upp flera modeller av Volkswagens arbetsbilar med gasmotor. Modellen Caddy Maxi kan både köpas med skräddarsydd inredning och köras som personbil.

– Jag märker att det fortfarande finns en del okunskap om gasbilar, säger Henrik. Men alla som provkör vår Caddy brukar vara positivt överraskade. Den funkar ju precis som vilken annan bil som helst, dessutom är gasbilar godkända i miljözoner.

Toveks Bil i Uddevalla är ett av flera företag som anslutit sig till Hela gröna vägen. De erbjuder provkörning av el- och gasbilar för företag som vill byta till fossilfria fordon.

Osäkerhet kring dieselbilars andrahandsvärde

Henrik har lång erfarenhet av gasbilar, han har bland annat jobbat med gasfordon inom Göteborgs stad. Som bilförsäljare på Toveks Bil möter han en del företagare som är fundersamma över om de ska fortsätta köpa dieselbilar med tanke på osäkerheten kring andrahandsvärdet framöver.

– De flesta känner till de nya skattereglerna Bonus-malus som gynnar fossilfria bilar, framförallt el- och gasbilar. Men det finns en osäkerhet kring vilket drivmedel de ska satsa på.

Ingen räckviddsångest med gasbil

– Vi har bilmodeller för både gas- och eldrift. En fördel med att välja gasbil är att man inte behöver bekymra sig över räckvidden. Modellen Caddy Maxi kan köras i cirka 70 mil med gas och den har även en liten bensintank som ger en total räckvidd på 86 mil.

– Gasbilar är generellt sett billigare än elbilar och köper man en ny får man 10 000 kr i miljöbonus från staten efter 6 månader. Driftskostnaden är lägre än för bensin- och dieselbilar eftersom gasen är ett billigare bränsle.

Gott om gasmackar

Henrik får ofta frågor om var man tankar gas och hur många tankställen det finns.

– Jag kan lugna dem med att det finns minst 200 gasmackar i Sverige och i Västra Götaland är infrastrukturen god med ett 50-tal tankställen.

I Fyrbodals område finns för närvarande sex gasmackar och i höst öppnas ytterligare fyra – i Strömstad, Dals Ed, Bengtsfors och Mellerud. Där kan man räkna med att 90 procent av gasen är klimatsmart biogas precis som på alla andra gasmackar i Sverige.

– Visst kan det vara svårt att bryta invanda mönster, men det verkar som att hantverkare och andra företagare som kör mycket börjar tänka i nya banor när det gäller bränsleval.

– Flera av våra kunder som köper gas- eller elbilar visar att de kör fossilfritt genom att strajpa text på bilen. Det visar ju att företaget bryr sig om vår miljö.

Uddevallas solcellspark invigd idag

Idag startar elproduktionen i solcellsparken Solevalla vid södra E6-infarten till Uddevalla. Solenergin räcker till att ladda 150 elbilar som kör 1 000 mil/år. Flera publika laddstolpar finns redan uppsatta i Uddevalla och Ljungskile och ytterligare ett 20-tal sätts upp i år.

Den officiella invigningen lockade många politiker, tjänstemän och flera andra som ville uppmärksamma Uddevalla Energis stora satsning på solel. Solcellsparken omfattar 10 000 kvm och de 920 solpanelerna täcker cirka 1600 kvm. Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den synlig för alla som kör förbi på E6:an.

– Anläggningen kommer att producera ungefär 0,3 GWh per år. Det beror förstås på väderleken men vad många inte vet är att solceller laddas även om det regnar eller är molnigt, berättar Tommy Magnusson, projektledare på Uddevalla Energi.

Parallellt med byggandet av solcellsparken installerar Uddevalla Energi ett 30-tal laddplatser i Uddevalla centrum, vid Gustafsberg, vid Torp köpcentrum och i Ljungskile. Även snabbladdare ska sättas upp vid Laxbutiken i Ljungskile och vid Kampenhof.

– Vi vill göra det enkelt för Uddevallabor och besökare att ladda sin elbil här. Vi hoppas också att vår satsning kan inspirera fler att köra fossilfritt. Målet är att det ska finnas 80 laddplatser i kommunen under 2019. Installationerna görs i två steg, i år räknar vi med att ha totalt 60 laddpunkter på strategiska platser.

Förutom att efterfrågan på laddplatser ökar från privata elbilsägare så byter Uddevalla Energi successivt ut sina egna bensin- och dieselbilar till elbilar.

– Det är företagets policy att vi i första hand ska välja eldrivet och det har vi gjort med våra mindre fordon. Däremot har det varit svårt att lösa för våra större arbetsfordon som drar släpkärror. Men det är nog bara en tidsfråga innan det kommer eldrivna arbetsfordon av större format.

Uddevalla kommun satsar också på att stegvis byta ut sina bensin- och dieseldrivna fordon. Hittills har 15 procent av kommunens fordonsflotta bytts ut till elbilar eller biogasbilar.

 

Fakta

Kostnaden för solcellsparken beräknas till cirka 3 miljoner kr, när bidraget på 600 000 kr är avdraget. Livslängden på solcellsanläggningen beräknas vara 25-30 år. Investeringskostnaden för laddstolparna är uppskattad till 1,5 miljon kr.

 

Du är vad du kör, valet är ditt!

Ditt val av bil säger mer om dig än vad du tror. Vad signalerar du till dina grannar och arbetskollegor? Stämmer det med dina värderingar och din identitet? Stämmer det också med vad som är viktigast för dig, dina barns och barnbarns framtid?  

Många viktiga frågor att fundera över. En del nöjer sig med att ge sin åsikt vart fjärde år, medan andra gör det varje dag. Du har hört uttrycket “Du är vad du äter” på samma sätt kan man säga “Du är hur du bor” och även “Du är vad du kör”. Biffen, Bostaden och Bilen tre saker som har stor miljöpåverkan och vi i Sverige ligger på topplistan i världen med total 11 ton CO2 per capita och år.

Hur vi transporterar oss i Sverige utgör en tredjedel av utsläppen och vägtransporterna 90% av detta. Vilken bil vill väljer att köra är centralt om vi ska minska utsläppen inom ramen för den nya klimatlagen som en nästan enig riksdag antog 2017.

Bilar är fantastiska maskiner, men inte alltid det bästa valet när vi ska förflytta oss med tanke på resurser och klimatet. Om man ändå är beroende av en bil, gäller det att välja en bil som signalerar vem du är. En bil som säljs idag rullar i ca 17 år innan den skrotas. Om målet är att minska transporternas utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, alltså om 12 år, då borde alla nya bilar som säljs idag drivas med förnybara drivmedel.

Om inte vi som använder bilen idag, och vi är många i Sverige, antar utmaningen och bidrar till omställningen, vem ska då göra det? Vill vi att EU, staten eller någon annan ska klampa in och förbjuda eller begränsa våra val? Det kan mycket väl ske om vi inte tar ansvar för våra val. Klimatförändringar är en verklighet och här för att stanna och det sker här hemma i Sverige och inte något annanstans.

Politiken ger oss ramar och ibland verktyg för att underlätta våra val. Vi som har bilen som vårt främsta transportmedel, har ramar att respektera och flera underlättande strukturer för att vara med och minska utsläppen: Klimatlagen ger oss målet och riktningen, Bonus-Malus systemet ger stimulans, hållbarhetsmärkning av drivmedel ger oss information. På ett annat plan byggs infrastrukturen för förnyelsebara drivmedel ut, till exempel genom Klimatklivet eller ladda-hemma bidraget. För dig som skulle kunna ersätta bilen med ett mer resurseffektivt fordon finns t ex. ett bidrag för elcykel, elmoped eller elmotorcykel.

Det diskuteras ibland hur effektiva var och en av dessa åtgärder är och huruvida de ska ändras. Oavsett är det dessa regler vi nu kan använda. För klimatet är det viktiga vad vi gör här och nu. Så när det gäller valet av bilen, med tanken att du värnar om klimatet och dina medmänniskor, är valet enkelt: Välj en “klimatbonus-bil”, det vill säga elbil (även vätgas), laddhybrid eller biogasbil, en bil från Gröna Bilisters “Miljöbästa bil-listan”.

Det handlar inte om att göra en uppoffring utan en investering för dina egna barn och barnbarn, i din och vår framtid. För att du vill väl att de ska ha samma möjlighet att leva i en säker värld?

Av Martin Prieto Beaulieu, projektledare för Gröna Bilister i projektet Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030

 

Länkar för dig som vill veta mer:

Miljöbästa Bil-listan

http://www.gronabilister.se/miljobastabil2018

 

Bonus Malus-systemet

https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus

 

Miljödeklaration av drivmedel vid pump

http://www.gronabilister.se/jagvillveta

 

Klimatklivet

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

 

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/

 

Bidrag till elcykel, elmoped och elmotorcykel

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/

 

Klimatlagen

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/

 

Publicerad:

Martin Carling nominerad till ”Innovation in Politics Awards”

Nomineringen till den prestigefyllda europeiska utmärkelsen motiveras bland annat av att Martin Carling, i rollen som ordförande i Fyrbodals Kommunalförbund, är en av initiativtagarna till projektet Hela gröna vägen, där kommuner och näringsliv satsar gemensamt för att ha en fossilfri fordonsflotta senast år 2030.

– Jag ser nomineringen som en framgång för projektet, det är kul att vår satsning uppmärksammas. Jag är stolt över att vara delaktig i det här initiativet där 14 kommuner bestämt sig för att tillsammans göra en omställning till fossilfria transporter, kommenterar Martin Carling.

Utmärkelsen delas ut varje år av europeiska The Innovation in Politics Institute i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att stärka tron på demokrati genom att belysa politik och politiker som faktiskt gör skillnad och stärker människors inflytande och rättigheter. Med utmärkelsen vill de uppmärksamma och stödja politiker som har modet att bryta ny mark, är kreativa och når resultat, oavsett partitillhörighet och regional nivå.

Förra året nominerades ett 30-tal svenska politiker. Veronica Andersson som är kommunpolitiker i Nyköping, utnämndes till en av vinnarna för sitt arbete med Nyköpingsmodellen – en skolmodell för att bryta segregationen i Nyköping.

Projektet Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030, drivs av 39 kommuner i Fyrbodal, norska Östfold och Follo, tillsammans med Elbilforeningen och Gröna bilister. Målet är att både kommuner och näringsliv ska köra fossilfritt senast år 2030. Det handlar om att byta ut bensin- och dieselbilar till elbilar och biogasbilar, att skapa infrastruktur med fler laddpunkter och biogasmackar med mera.

The Innovation in Politics Institute arbetar för att motverka politikerförakt och misstro till politiska partier genom att lyfta politiker som driver frågor som stärker människors inflytande och rättigheter.

Publicerad:
Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.